NR 40 / 2021 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


MARYJA ORĘDOWNICZKĄ PRZED BOGIEM

Ziemskie życie Maryi kończy się w cudowny sposób. W cudowny też sposób zaczęło się ono, gdy jako jedyna z ludzi przyszła na świat wolna od grzechu pierworodnego. Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna, ale zarazem dał Jej wolność wyboru, gdy w Nazarecie Anioł Pański zaproponował Jej, aby stała się Matką Zbawiciela.


Maryja, chociaż została przez Boga obdarzona największą godnością, jaką tylko mogła otrzymać kobieta – stała się Matką Syna Bożego, pozostała do końca „dziewczyną z Nazaretu”. Była wciąż gotowa służyć innym. Nosząc w łonie Syna Bożego, pośpieszyła do swojej dużo starszej krewnej Elżbiety, aby służyć jej pomocą, gdy ta była w stanie błogosławionym. Maryja pozostała wrażliwa na potrzeby innych, gdy w Kanie Galilejskiej prosiła swojego Syna, aby zaradził potrzebie młodej pary, która znalazła się w bardzo niezręcznej sytuacji. Wreszcie pozostała do końca kochającą Matką, gdy towarzyszyła swojemu Synowi niosącemu krzyż i gdy Ten w osamotnieniu umierał na Golgocie. Wniebowzięcie Maryi jest ukoronowaniem Jej ziemskiego życia. Jest także potwierdzeniem tego, że Bóg docenił ofiarę Jej życia i uznał Ją za „największą spośród niewiast”. Dzisiejsza uroczystość nabiera także szczególnego znaczenia dla wszystkich Polaków. 15 sierpnia 1920 roku Maryja obrana przez naszych przodków Królową Polski wstawiła się u Boga za polskim narodem, broniąc Warszawy przed bolszewicką nawałą. Cud na Wisłą to kolejne potwierdzenie tego, że kto ucieka się do Maryi, otrzyma od Boga, przez Jej wstawiennictwo, łaski, jakich najbardziej potrzebuje.

ks. Mariusz Krawiec, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab)

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 45, 7. 10-12. 14-15)

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 20-26)

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 1, 39-56)

Bóg wywyższa pokornych

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Wtedy rzekła Maryja:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


MARYJA. MAMA I KRÓLOWA.

Książka „Maryja. Mama i Królowa” to obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy nie wiedzą, że są dziećmi Maryi. W prosty i porywający sposób Scott Hahn wyjaśnia uprzywilejowane miejsce Maryi w chrześcijaństwie. Z głęboką wiarą analizuje biblijne i teologiczne podstawy czci oddawanej Matce Bożej. Autor odnajduje zapowiedź Maryi w Starym Testamencie, a szczególnie w osobie Ewy — matki wszystkich żyjących, w Arce Przymierza oraz królowej matce z rodu Dawida.


We właściwym dla siebie stylu urozmaica teologiczny wykład analogicznymi wydarzeniami i anegdotami z życia codziennego. Wszystko po to, aby przybliżyć nas do Maryi – aby stała się dla nas bardziej Mamą niż Królową.


MARYJA. MAMA I KRÓLOWA.

Scott Hahn to były pastor protestancki, nawrócony na katolicyzm. Obecnie biblista, teolog i apologeta. Jest popularnym autorem licznych publikacji na temat Kościoła katolickiego. Nakładem Edycji Świętego Pawła opublikowano jeden z jego bestsellerów pt. „Uczta Baranka. Eucharystia — niebo na ziemi”.