Prenumerata roczna biuletynu liturgicznego Dzień Pański obejmuje 64 numery biuletynu, co stanowi 1 komplet.
Realizowana jest w czterech  pakietach zawierających po 16 kolejnych numerów.
Nie ma możliwości zakupu pojedynczych numerów biuletynu.
Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego kwartału i będzie ona obejmowała cztery kolejne pakiety.

KOSZTY PRENUMERATY BIULETYNU DZIEŃ PAŃSKI

Koszt prenumeraty rocznej (4 pakiety po 16 numerów):

ilość kompletów
cena za komplet
do 9 45,00 zł
od 10 do 99 24,00 zł
od 100 20,00 zł
SPRZEDAŻ BEZ PRZEDPŁATY BIULETYNU DZIEŃ PAŃSKI

Zamówienia przyjmowane są także na poszczególne pakiety, zgodnie z zestawieniem, które znajduje się poniżej. W tym przypadku płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionej przesyłki, na podstawie przysłanej faktury. Koszty wysyłki pokrywa wydawca.

Cena 1 wysyłki, tj. pakietu 16 kolejnych numerów, uzależniona jest od wielkości zamówienia:

ilość pakietów cena za pakiet
do 9 21,00 zł
od 10 do 99 9,00 zł
od 100 8,00 zł
DATY I ZAWARTOŚĆ WYSYŁEK BIULETYNU DZIEŃ PAŃSKI
numer pakietu data wysyłki zawartość wysyłki
1 IV kwartał roku poprzedzającego ten,
na który jest przeznaczony pierwszy pakiet
numery 1-16 biuletynu liturgicznego Dzień Pański
2    I kwartał numery 17-32 biuletynu liturgicznego Dzień Pański
3  II kwartał numery 33-48 biuletynu liturgicznego Dzień Pański
4 III kwartał numery 49-64 biuletynu liturgicznego Dzień Pański
Zamówienia prosimy kierować na adres:

Edycja Świętego Pawła
ul. Hutnicza 46
42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel. 34.370.83.50; 34.366.15.50
e-mail: prenumerata@edycja.pl

Należność za zamówione pakiety biuletynu liturgicznego DZIEŃ PAŃSKI prosimy wpłacać na podany poniżej nr konta:

Santander Bank Polska
91 1090 1795 0000 0001 0885 6138
opisując swoje zamówienie na dokumencie wpłaty oraz podając dane zamawiającego.

UWAGA!!! Powyższe zasady dotyczą sprzedaży na terenie Polski, a podane ceny są cenami brutto.
W sprawie prenumeraty zagranicznej prosimy o kontakt e-mailowo lub telefonicznie.