Prenumerata biuletynu liturgicznego Dzień Pański obejmuje 64 kolejne numery biuletynu (co stanowi 1 komplet).
Realizowana jest w czterech wysyłkowych pakietach zawierających po 16 kolejnych numerów.

Daty i zawartość poszczególnych wysyłek wyszczególniona jest poniżej.
Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego kwartału i będzie ona obejmowała cztery kolejne wysyłki.

KOSZTY PRENUMERATY

Koszt prenumeraty na cały rok, tj. na 64 numery:

ILOŚĆ KOMPLETÓW
CENA ZA KOMPLET CENA ZA NUMER
do 9 30,00 zł 0,47 zł
od 10 do 99 17,00 zł 0,27 zł
od 100 15,00 zł 0,23 zł
SPRZEDAŻ BEZ PRZEDPŁATY

Zamówienia przyjmowane są także na komplety (tj. cztery wysyłki zawierające 16 kolejnych numerów), zgodnie z zestawieniem, które znajduje się poniżej. W tym przypadku płatność następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionej przesyłki, na podstawie przysłanej faktury. Koszty wysyłki pokrywa wydawca.

Cena 1 wysyłki, tj. pakietu 16 kolejnych numerów, uzależniona jest od wielkości zamówienia:

ILOŚĆ PAKIETÓW CENA ZA PAKIET 16 KOLEJNYCH NUMERÓW
CENA ZA NUMER
do 9 15,00 zł 0,94 zł
od 10 do 99 6,00 zł 0,37 zł
od 100 5,00 zł 0,31 zł
DATY I ZAWARTOŚĆ WYSYŁEK BIULETYNU DZIEŃ PAŃSKI
NUMER WYSYŁKI DATA WYSYŁKI ZAWARTOŚĆ WYSYŁKI
1 Grudzień obejmuje numery 5-20,
tj. od stycznia do kwietnia;
2 Marzec obejmuje numery 21-36,
tj. od kwietnia do lipca
3 Czerwiec obejmuje numery 37-52,
tj. od lipca do listopada
4 Wrzesień obejmuje numery 53-64 oraz 1-4,
tj. od listopada do stycznia
ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Edycja Świętego Pawła
ul. Hutnicza 46
42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel. 34.370.83.50; 34.366.15.50
e-mail: prenumerata@edycja.pl

NALEŻNOŚĆ ZA ZAMÓWIONE KOMPLETY DNIA PAŃSKIEGO PROSZĘ KIEROWAĆ NA PODANE NIŻEJ KONTO:

Bank Zachodni WBK SA o/Cz-wa
nr konta: 91 1090 1795 0000 0001 0885 6138

opisując swoje zamówienie na dokumencie wpłaty oraz podając dane zamawiającego.

UWAGA!!! Powyższe zasady dotyczą sprzedaży na terenie Polski, a podane ceny są cenami brutto.