WYWIAD Z O. DARIUSZEM NOWICKIM,
PAULINEM Z PARAFII ŚW. LUDWIKA WE WŁODAWIE

Kiedy i dlaczego Parafia pw. św. Ludwika we Włodawie zdecydowała się na prenumeratę „Dnia Pańskiego”?

Zdecydowaliśmy się na prenumeratę po to, by włączyć wiernych w świadome
przeżywanie niedzielnej Liturgii. Biuletyn rozkładamy na ławkach w kościele, aby
ludzie przychodzący na Mszę św. mogli wcześniej zapoznać się ze Słowem Bożym,
które ma być proklamowane w czasie celebracji. Prenumeratę „Dnia Pańskiego” prowadzimy od około czterech lat.

W czyje ręce trafia biuletyn i w jaki sposób jest wykorzystywany?

„Dzień Pański” trafia nie tylko w ręce parafian przychodzących na niedzielną Eucharystię. Biuletyn jest też wykorzystywany przez osoby, które przygotowują się w małych grupach do
niedzielnej Liturgii poprzez wspólne, cotygodniowe spotkania. Jest również
przydatny dla osób świeckich, które wygłaszają w niedzielę Czytania mszalne, chodzi tu
m.in. o Rodzinę Różańcową czy kandydatów do Bierzmowania. To„narzędzie” pomocne jest do tego, aby móc w pełni przygotować się do czytania Słowa Bożego czy też do refleksji nad nim.

Kto finansuje prenumeratę?

Za biuletyn płaci parafia.

Czy korzysta Ojciec z „Dnia Pańskiego” osobiście? Jeśli tak, to w czym on Ojcu pomaga?

Tak, korzystam z „Dnia Pańskiego”. Czytam Liturgię Słowa na daną
niedzielę i przygotowuję się do Homilii.

Czego jeszcze oczekiwałby Ojciec od „Dnia Pańskiego”?

Nie mam chyba zbytnich uwag w tej kwestii. Jedyne, co bym zmienił, to komentarze do Czytań. Wydaje mi się, że dla świeckich są one nieraz zbyt mocno przeintelektualizowane.

Dlaczego warto prenumerować nasz biuletyn?

Po pierwsze, biuletyn pomaga w przygotowaniu do niedzielnej Eucharystii. Po drugie, „Dzień Pański”, jeśli ktoś weźmie go do domu, pozwala trwać przy Słowie Bożym nieco dłużej niż tylko w kościele.

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Wawryniuk
Włodawa, dnia 04.11.2011 roku