NR 46 / 2021 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


MY I ONI

Skłonni jesteśmy do jasnego dzielenia ludzi: „my” i „oni”. Potrafimy „segregować” bliźnich w zależności od tego, czy są nam dobrze znani, potrzebni, bliscy, użyteczni do czegoś… Jesteśmy podejrzliwi i nieufni wobec obcych. Ewangelia uczy nas zupełnie innego spojrzenia.


Mojżesz nie był zazdrosny o dary, których Bóg udzielił dwóm mężom w obozie. Podobnie i Chrystus nie niepokoił się tym, że ktoś, kto nie był z Nim formalnie związany, nie należał do grona Dwunastu, wypędzał złe duchy. Uznał go za przyjaciela, człowieka życzliwego. Obaj – Mojżesz i Chrystus – uczą nas postawy wielkoduszności, otwarcia na bliźnich, gotowości do przyjmowania osób, a nie odrzucania ich pod byle pretekstem. To, że inni są nam mniej znani lub obcy, nie oznacza, że winniśmy zajmować wobec nich postawę wrogości lub kierować się uprzedzeniami. Inny – nie znaczy automatycznie nieprzyjaciel. Dziś w Kościele powszechnym obchodzimy 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlimy się za tych, którzy z różnych powodów (wojna, krwawe rebelie, prześladowania religijne i rasowe, nędza materialna, klęski żywiołowe) są zmuszeni do zostawienia własnych domów i ucieczki w nieznane. O solidarność z nimi prosi bardzo często papież Franciszek. Podkreśla, że są naszymi siostrami i braćmi w potrzebie. Są Chrystusem szukającym schronienia i możliwości życia. Pierwszą formą pomocy jest wyzbycie się strachu i obaw, niechęci i uprzedzeń oraz gest miłosierdzia.

ks. Zbigniew Sobolewski


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Lb 11, 25-29)

Nie zazdrościć darów Bożych

Czytanie z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!»

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14)

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

DRUGIE CZYTANIE (Jk 5, 1-6)

Marność dostatków doczesnych

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 17, 17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


WAKE UP!

Jedenaście wyjątkowych fragmentów przemówień i modlitw papieża Franciszka z archiwum Radia Watykańskiego, wygłoszonych w różnych językach, do których muzykę stworzyli współcześni kompozytorzy.


Utwory utrzymane są w różnych stylach: od śpiewów gregoriańskich przez rytmy latynoamerykańskie po nowoczesne brzmienia elektroniczne i rockowe, wzbogacone tradycyjnymi hymnami chrześcijańskimi i antyfonami. Słowa papieża usłyszymy przy dźwiękach muzyki współczesnej, dyskretnej, ale potęgującej entuzjazm i siłę przesłania. Do płyty dołączona jest 24-stronicowa książeczka zawierająca przemówienia i modlitwy papieża Franciszka.


„WAKE UP!” PIERWSZA PŁYTA PAPIEŻA FRANCISZKA!

Na stronie popefranciswakeup.believedigital.com zamieszczono tłumaczenia tekstów papieskich w różnych językach, m.in. po polsku. Część dochodu ze sprzedaży płyty przeznaczona jest na fundusz pomocy uchodźcom.

Sprawdź na Edycja.pl