UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – Światowy Dzień Pokoju

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Maryja dała światu to, co miała najcenniejszego – Jezusa Chrystusa. Pozwoliła, by Bóg posłużył się Nią w dziele zbawienia ludzkości. Jej misja nie skończyła się jednak w momencie narodzin Jezusa. Zgodnie z życzeniem Chrystusa wyrażonym na krzyżu Najświętsza Panna stała się też naszą Matką, która do dziś wstawia się za nami u Boga. Pierwszego stycznia Kościół jeszcze raz kieruje nasze oczy na betlejemską grotę i przypomina nam o cudownym wcieleniu Syna Bożego. Świętując początek roku, czcimy Boże macierzyństwo Maryi, które promieniuje na wszystkie wieki. Bóg zechciał, by Zbawiciel świata został zrodzony przez kobietę, nie naruszając jej dziewictwa. Wyznając wiarę w ten dogmat, dziękujmy za Matkę Jezusa, która przyniosła światu wyczekiwaną i wieczną Światłość.

Zachować i rozważać w sercu

Na słowa pasterzy wszyscy się zdumieli, lecz tylko Maryja zachowała te słowa i rozważała je w swym sercu. Zachwyt i zdumienie nie u wszystkich prowadzi do przemiany serca. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby usłyszaną Ewangelię medytować osobiście.
Atmosfera świąt pozostaje w sercach wielu z nas wciąż bardzo żywa. To naturalne, ponieważ przygotowywaliśmy się do nich duchowo. Słuchaliśmy rekolekcji parafialnych, odważyliśmy się pójść do spowiedzi. Część z nas pod wpływem emocji zdecydowała się na noworoczne postanowienia, aby uczynić swoje życie bardziej chrześcijańskim. Czy to możliwe?
Jezus objawił się ludziom, którzy religijni za bardzo nie byli. Przebywanie na pastwiskach, poza ośrodkami kultu nie ułatwiało kontaktu ze świątynią i synagogą. Jak bardzo ich sytuacja przypomina naszą. Wciąż zabiegani, zapracowani, a mimo to wrażliwi na głos Boga, uczęszczamy do kościoła, przystępujemy do sakramentów, nie tylko w Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Co jednak z tymi, którzy w swej letniości od wielkiego święta korzystają ze skarbów Kościoła? Jak wzbudzić w nich tęsknotę za innym życiem? Przekonać, że nie muszą porzucać swych „pastwisk” życia zawodowego. Ono wcale nie przeszkadza w życiu duchowym. Wiemy, że to nie brak czasu, ale chęci stoi u podstaw duchowego lenistwa wielu katolików. To dlatego duchowy zachwyt i zdziwienie szybko przemijają. Podejmując się wyzwania – konsekwentnego zachowywania i rozważania słów Ewangelii – nie zapominajmy w naszej codziennej modlitwie o tych, którym brak chęci i wytrwałości. Ostatecznie to „Bóg bowiem sprawia, że pragniemy i działamy zgodnie z Jego upodobaniem (por. Flp 2, 13).

ks. Cyprian Kostrzewa, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6, 22-27)
Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 67)

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4, 4-7)
Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Hbr 1, 1-2a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2, 16-21)
Nadano Mu imię Jezus

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


JAK DZIECKO W OBJĘCIACH MATKI

Maryja prowadzi wszystkie swoje dzieci do Jezusa.
„Święta Urszula (…) o Maryi mówiła praktycznie zawsze w kontekście Chrystusa. Matka Pana w jej rozważaniach nie występuje nigdy jako osobna, autonomiczna postać w dziele zbawienia, lecz raczej jako urzekająca przykładem uczennica Chrystusa i Służebnica Pańska.(…)
Naśladowanie Maryi prowadzącej do Chrystusa i uczącej, jak najlepiej okazać Mu posłuszeństwo i miłość, to jedna z najbardziej urzekających i niezwykle aktualnych form prawdziwej pobożności maryjnej. (…)
Aby naśladować Maryję, trzeba się najpierw w Nią – jak mówiła św. Urszula – „wpatrywać”, kontemplować Jej życie, Jej cechy i postawę w różnych sytuacjach.
Modlitwa różańcowa jest właśnie „wpatrywaniem się” w Maryję i Jezusa. Stąd zachęta św. Urszuli: „Miejcie zawsze różaniec przy sobie: i we dnie, i w nocy, nie opuszczajcie go nigdy. Niech on będzie wiernym Waszym przyjacielem, łańcuchem przykuwającym serca Wasze do Serca Matki naszej w niebie”.
Takie trwanie przy Maryi daje wiele pokoju serca, pogody ducha, ufności, że „Maryja raczej cudem przyjdzie Wam z pomocą, niż miałaby Was opuścić”. Właśnie taką pewnością dzieli się z nami św. Urszula w swym Testamencie.

Święta Urszula Ledóchowska,
Jak dziecko w objęciach Matki.
Dzień po dniu z Maryją,
wybór tekstów i wstęp s. Małgorzata Krupecka USJK,
Edycja Świętego Pawła, 2023

W książeczce „Jak dziecko w objęciach Matki” czytelnik znajdzie wybór krótkich myśli maryjnych św. Urszuli na 365 dni. To piękna szansa, by przeżyć – najpierw choćby rok, a potem i całe życie – „jak dziecko w objęciach Matki”. Dodatkowym atutem tej publikacji jest jej poręczny format, dzięki któremu można mieć ją zawsze ze sobą, by rozważać wartościowe myśli przy każdej sposobności..