17 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i naszym Życiem. Wiemy, że Jego nauka jest dla nas drogowskazem, który pomaga nam przejść bezpiecznie drogę naszego życia. Dziś stajemy wobec jeszcze jednej wielkiej tajemnicy naszej wiary. Jezus bowiem, dokonując cudownego rozmnożenia chleba, chce nas doprowadzić do poznania prawdy, że jest nie tylko naszą Drogą, ale także Pokarmem, którym możemy się posilać w czasie naszej ziemskiej wędrówki do domu Ojca. Dziękujemy Mu za ten wielki dar Jego miłości i zarazem prosimy, by nauczył nas z wiarą przyjmować Go w Komunii św. oraz dostrzegać Go zawsze, gdy jest tuż obok nas i wspiera nas swoją mocą..

 

CUD CHLEBA

Kiedy mamy problem, czasami próbujemy na własną rękę szukać rozwiązania. Wynika to z naszej determinacji i chęci poradzenia sobie z problemem jak najszybciej. Niekiedy wprawia nas to w niemałe zakłopotanie, niekiedy jest  trudne do wykonania, a czasem wręcz niemożliwe. Pozostaje nam tylko szukać pomocy u samego Boga.

Rozmnożenie chleba przez proroka Elizeusza to ostatnia z czterech historii i ostatni z czterech cudów zapisanych w czwartym rozdziale Drugiej Księgi Królewskiej. Prorok, który mocą Bożą panuje nad życiem i śmiercią, podejmuje się ratowania i karmienia ludzi głodnych. Elizeusz był uczniem Eliasza. Cuda Eliasza i Elizeusza pokazują Izraelitom, że jest prawdziwy Bóg, który karmi swój lud słowem i chlebem. Wskazują na czasy mesjańskie, kiedy to Jezus będzie dokonywał jeszcze większych cudów.
Nakarmienie tłumów przez nieprzygotowanych apostołów było niemożliwe. Była to próba, na którą wystawił ich Jezus: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? Czasami oceniamy w kategoriach finansowych. Skupiamy się na przeszkodach. Brakuje nam Bożej perspektywy. Lecz warto zaufać Temu, który wie, co robić. Trzeba zaprosić Mistrza do działania. Jezus na zaistniałą sytuację patrzy inaczej niż apostołowie. Nie skupia się na braku środków. Pięć chlebów i dwie suszone ryby to mało dla tak wielu ludzi. Jednakże jest to wystarczająco dużo dla Boga. Ludzkie „niewiele” oddane Bogu i drugiemu człowiekowi wystarcza, aby zamienić je w pełnię i obfitość czasów mesjańskich. W sytuacji, w której nie wiemy, co robić, w okolicznościach, w których się znaleźliśmy pomocą może być ufna modlitwa.

ks. Łukasz Zięba


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 4, 42-44)
Eliasz rozmnaża chleb

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!». Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?».
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 145)

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 10-13. 17)
Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 6, 1-15)
Jezus rozmnaża chleb

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?». A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?».
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat».
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


NKB Ewangelia według św. Jana NT IV cz. 1

Komentarz do Ewangelii według św. Jana – cz. 1

Niniejszy tom z serii Nowych Komentarzy Biblijnych poświęcony został rozdziałom od 1 do 12 Ewangelii wg św. Jana. Każdy rozdział został solidnie opracowany w świetle tradycji Starego Testamentu i teologii judaistycznej.
Autor komentarza, uznany biblista ks. prof. dr. hab. Stanisław Mędala CM to jeden z najbardziej znanych specjalistów pism Janowych w Polsce. W opracowaniu wykorzystał on wyniki badań archeologii, opinie wielu egzegetów, a także własne badania i rozwiązania. Na szczególną uwagę zasługuje analiza powstania czwartej Ewangelii w środowisku pierwotnej wspólnoty Kościoła.
Biblijny tekst Ewangelii wg św. Jana został wyjaśniony nie tylko w kontekście literatury judaistycznej. Komentarz uwzględnia również wpływ kultury greckiej i rzymskiej.

ks. Stanisław Mędala CM
NKB Ewangelia według św. Jana NT IV cz. 1
Edycja Świętego Pawła 2023