NR 55 / 2013 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


NIE LĘKAJMY SIĘ KOŃCA ŚWIATA!

„A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach” (I czytanie).

Wielu fałszywych proroków, przedstawicieli różnych sekt, próbuje ustalić rok i dzień końca świata. Powołują się przy tym na różne przepowiednie, jasnowidztwa i znaki, także te, które wylicza Jezus w dzisiejszej Ewangelii: wojny, przewroty, trzęsienia ziemi, głód, zaraza, zjawiska kosmiczne. Powstają na ten temat katastroficzne filmy, publikuje się książki i obszerne artykuły prasowe. Fałszywi prorocy zwodzą ludzi do tego stopnia, że ci, zamiast zadbać o swoje zbawienie, prawdziwe nawrócenie do Boga, ubezpieczają swoje mienie, przygotowują schrony i magazynują żywność.

Dla nas, chrześcijan, wyznacznikiem myślenia o końcu świata winny być słowa Jezusa: „O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32). To „nikt” winno nam wystarczyć!

Jednakże w naszym życiu są chwile, które uznajemy za koniec świata. Odszedł ktoś kochany. Rozpadło się to, co miało dać szczęście. Pogrzebaliśmy nasze marzenia. Utraciliśmy młodość, zdrowie, pozycję społeczną. Czyli koniec świata należy także rozpatrywać w kategoriach nie jakiejś mglistej przyszłości, lecz w aktualnej rzeczywistości.

Nie poddawajmy się jednak stanom frustracji. Bóg nas kocha! Jego Syn odkupił nas swą przenajdroższą Krwią. I choć przyjdzie jako Sędzia, okaże pełnię swego miłosierdzia. Bylebyśmy tylko chcieli uznać swą małość i grzeszność. Bylebyśmy tylko otworzyli swe serca na Jego Miłość!

 

ks. Stanisław Jasionek

 


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Każdy z nas w swoim życiu wypełnia jakieś obowiązki. Wydaje się nam, że jednym z takich obowiązków jest obecność na Mszy św. w niedzielę. Tymczasem Msza św. jest dla nas bardziej darem niż obowiązkiem. Jezus Chrystus ofiaruje nam dar przebywania z Nim w niezwykłej bliskości, w słowie Bożym, w liturgii i wreszcie najbliżej – w komunii św. Dlatego „ja chcę tu być” i jednocześnie „nie mogę tu nie być”.

PIERWSZE CZYTANIE (Ml 3,19-20a)

Święty Jan od Krzyża napisał: „Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości”. Często myślimy ze strachem o końcu naszego życia, o tym „wieczorze życia”. Jak Pan Bóg mnie oceni? Sprawdzianem jest miłość. Czy jest ona obecna w moich słowach, w moich gestach? Czy jest obecna w moich relacjach z bliźnim? Miłość przezwycięża strach, także ten przed „nadchodzącym dniem”, którego nie znamy.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Apokalipsa Świętego Jana