NR 62 / 2013 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


NARODZIŁ SIĘ, ABY ŻYĆ ZA REGAŁEM?!


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Dzisiaj kościół, do którego przychodzimy, jest naszą stajenką, gdzie czeka nas narodzony Jezus. Przynosimy Mu dar, na który czeka najbardziej: nas samych. Odnowionych przez czas Adwentu, ożywionych radością z nowej szansy, którą On nam daje. Dzisiaj możemy rozpocząć wszystko od nowa, przez przyjęcie Tego Dziecka, którym jest Jezus Chrystus, nasz Król.

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 52,7-10)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Z pustego i Salomon nie naleje