NR 4 / 2014 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


KIEDY ZOSTAŁEM OCHRZCZONY?


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Od dnia naszego chrztu świętego należymy do Jezusa. Jego obraz w naszych sercach zmienia się, tak jak my się zmieniamy. On sam JEST niezmienny, ale my z perspektywy naszego życia inaczej na Niego patrzymy. Nie możemy nosić w sobie całe życie jednego obrazu Jezusa, zapamiętanego z dzieciństwa. Jakby to był jeden wydrukowany, niezmienny obrazek. Chrystusa trzeba wciąż na nowo odkrywać. On nam w tym pomaga w sakramentach świętych. Tam spotykamy żyjącego Jezusa.

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 42,1-4.6-7)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Chrzest jest sakramentem wiary