NR 6 / 2014 – XIV DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


NAJTRUDNIEJSZE I PRIORYTETOWELITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Eucharystia to jakby dotyk nieba. Za chwilę sam Bóg stanie się obecny pomiędzy nami pod postaciami chleba i wina. Wcześniej wysłuchamy Jego słowa, którym przemawia do całego Kościoła. Umocnieni słowem i ciałem Chrystusa będziemy mogli z nową duchową siłą podjąć nasze obowiązki w tygodniu, który dziś rozpoczynamy. Otwórzmy więc nasze serca na działanie Pana!

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 8,23b-9,3)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Święty Franciszek Salezy (1567-1622) – patron pisarzy katolickich i dziennikarzy