NR 8 / 2014 – V NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


CHRZEŚCIJAŃSKI WIGOR


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


W czasie każdej Eucharystii w geście ofiarowania kapłan unosi nad ołtarzem chleb położony na patenie. Chleb, który stanie się Ciałem Chrystusa. Zechciejmy dołączyć do tej ofiary to wszystko, co dziś przynosimy w naszych sercach. Złóżmy Bogu w geście duchowej ofiary nasze dziękczynienia, ale także nasze zmartwienia, grzechy i słabości. Złóżmy przed Nim nasze troski. I prośmy, by to wszystko przyjął, oczyścił, przemienił i swoją mocą pobłogosławił.

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 58,7-10)


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Dzieci chcą być błogosławione