NR 22 / 2014 – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


PRAWDA I KŁAMSTWO


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Przyszliśmy dzisiaj na Mszę św., aby przedłużyć radość paschalną, ale przede wszystkim, aby lepiej zrozumieć fakt, z którego ta radość się bierze – Zmartwychwstanie Chrystusa. Tylko czyste serce może zrozumieć część tego, co stało się w poranek wielkanocny. Dlatego prośmy Boga o dar przebaczenia i pokuty.

PIERWSZE CZYTANIE(Dz 2,14.22-32)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Szukanie Boskiego Oblicza