NR 25 / 2014 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA. NIEDZIELA BIBLIJNA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


SŁOWO BOŻE JEST NASZYM ŚWIATŁEM


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Mamy w pamięci wydarzenia przeżytych niedawno świąt. Liturgia pozostawia nas jeszcze w tym paschalnym klimacie, aby utrwalić w nas to, co najważniejsze: że Zmartwychwstanie jest faktem i że jest ono dostępne dla nas także dzisiaj. Stańmy w prawdzie przed Bogiem i przygotujmy się do pełnego przyjęcia tej łaski.

PIERWSZE CZYTANIE(Dz 2,14.22-28)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Dyskretna pomoc