NR 34 / 2014 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – Msza w dzień

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


PO CAŁEJ ZIEMI ICH GŁOS SIĘ ROZCHODZI


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Dziś, wraz z całym Kościołem, przeżywamy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Postacie te ukazują dwie istotne cechy Kościoła Chrystusowego. Święty Piotr podkreśla jego jedność, jako że Chrystus ustanowił go widzialną głową całego Kościoła, natomiast św. Paweł, który został wybrany i posłany z misją głoszenia Ewangelii do pogan, wskazuje na jego charakter misyjny. Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, podziękujmy Bogu za dar życia świętych apostołów Piotra i Pawła. Niech ich męczeńska śmierć wyjedna dla Kościoła nowych wielkich świętych.

PIERWSZE CZYTANIE(Dz 12,1-11)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Cud łez w katedrze lubelskiej