NR 37 / 2014 – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


ZAPOMNIANA CIERPLIWOŚĆ


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


W sercu każdego z nas rośnie kąkol grzechu i nieprawości. To my sami pozwoliliśmy szatanowi, aby w nas go zasiał. Zrobiliśmy to przez nasze myśli, mowę, uczynki i zaniedbania. Sami jednak nie potrafimy wyrwać chwastu grzechu z naszego serca. Rozpoczynając tę Eucharystię, błagajmy więc sprawiedliwego i miłosiernego Boga o odpuszczenie wszystkich naszych grzechów.

PIERWSZE CZYTANIE(Mdr 12,13.16-19)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Błogosławiony Tytus Brandsma (1881-1942) – święty czasów oporu