NR 9 / 2015 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


TRĄD XXI WIEKU

Dzisiejsze I czytanie ukazuje ludzi dotkniętych straszliwą chorobą. Ona niszczyła nie tylko ciało, ale też życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko. Ludzie musieli izolować chorych, rzucając w ich stronę kamieniami, aby nie zbliżali się do miasta i nie zarażali innych. Tą chorobą był trąd.

Ewangelia dzisiejsza także mówi o trądzie. Trędowaty upadł na kolana przed Jezusem i został uzdrowiony ze straszliwego cierpienia, które niszczyło człowieka, pustoszyło całe rodziny i wsie. Uzdrowionemu już człowiekowi Chrystus kazał złożyć ofiarę oraz dawać świadectwo o mocy Pana.
Od dzisiaj przez cały tydzień Kościół modli się o trzeźwość, ponieważ alkoholizm to współczesny trąd. On również niszczy nie tylko zdrowie, lecz także życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko, podobnie jak kiedyś trąd. Tak zwanych pijaków społeczeństwo izoluje i odsuwa się od nich. Alkoholizm jednak jako choroba dotyka dziś ludzi wszystkich warstw społecznych, także tych w lekarskich fartuchach i adwokackich togach. Oni również ze wstydu kryją się ze swoim uzależnieniem, zupełnie jak kiedyś trędowaci chowali się w grotach.
Co robić? Błagać Jezusa o ich uzdrowienie. Błagać nieustannie, może całymi latami, uporczywie, a wtedy, gdy zostaną uzdrowieni, będą składać świadectwo o mocy Bożej. Zresztą tak się już dzieje. Wielu tzw. suchych alkoholików staje się apostołami Bożej miłości i Jego uzdrowieńczej mocy. Jezus odbudował ich zdrowie, dał im wolność, zrekonstruował rodzinę, sprawił, że pracują…
Panie Jezu, ratuj wszystkich uzależnionych, a zdrowych chroń przed trądem XXI wieku!

ks. Adam Rybicki


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Staje dziś przed nami Jezus jako lekarz, który leczy nas z choroby grzechu i włącza na nowo do wspólnoty ludu Bożego. Jeśli tam, gdzie, po ludzku sądząc, nie ma wyjścia, wkracza Chrystus, to wszystko nabiera nowego sensu i znaczenia. Powierzmy Mu nasze trudy i bolesne sprawy, aby je przemienił i nadał im właściwy sens.

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13,1-2.45-46)

Trąd jest bardzo ciężką chorobą. W czasach biblijnych choroba ta była nieuleczalna i powodowała konsekwencje religijne oraz społeczne. Trędowaty był uważany za nieczystego i zwykle wykluczany ze wspólnoty żyjących. Nikt z ludzi nie był w stanie mu pomóc.

Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

PSALM (Ps 32,1-2.5 i 11)

Zatajenie grzechów przed Bogiem jest przyczyną nieszczęścia – ostrzega nas dzisiaj psalm. Trwanie w grzechach może prowadzić do groźnej choroby duchowej. Dlatego szczęśliwym jest ten, kto wyznał swój grzech i komu Pan odpuścił winę. Uznajmy więc naszą grzeszność wobec Pana i śpiewajmy pełni pokory:

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.
Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp. Ref.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu»,*
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1Kor 10,31–11,1)

Naśladowanie Chrystusa było wielkim zaszczytem i chlubą dla św. Pawła Apostoła. Stąd jego wezwanie do nas, abyśmy wpatrzeni w jego przykład, w każdej sytuacji naszego życia naśladowali Pana Jezusa. Byśmy wszystko czynili na chwałę Bożą. Kto w swoim życiu stara się naśladować Chrystusa, ten może o sobie powiedzieć, że jest chrześcijaninem.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1,40-45)

Uzdrowienie trędowatego to znak, że Panu Jezusowi nikt nie był obojętny. Chrystus dotyka Bożą mocą zwłaszcza tych, którym odebrano ostatnią szansę. Spotkanie z Nim daje nową nadzieję, ukazuje właściwy sens życia.

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę*, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


W trosce o ziarno powołania

Mówią o sobie „niezwykła szkoła”. Trafiają tu chłopcy, którzy zastanawiają się nad życiowym powołaniem. Zgodnie podkreślają, że trzyletnia nauka i formacja przynoszą piękne owoce.

Częstochowskie Niższe Seminarium Duchowne (NSD) funkcjonuje od 1951 r. Jest jedyną taką placówką w Polsce, prowadzoną przez władze diecezjalne. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i działa jako liceum ogólnokształcące. Uczniowie zdobywają tu wiedzę oraz umiejętności potrzebne do uzyskania matury i jednocześnie korzystają z intensywnej formacji religijnej. Mieszkają w internacie. Do swojej dyspozycji mają m.in. salę informatyczną, bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko i kort tenisowy. Władze szkoły troszczą się o to, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania. Sercem NSD jest kaplica. To tutaj seminarzyści uczą się modlitwy, poznają liturgię i przychodzą po to, by w ciszy rozmawiać z Panem Bogiem.
Nie wszyscy absolwenci trafiają do wyższego seminarium. Do dziś NSD Archidiecezji Częstochowskiej ukończyło ponad tysiąc młodych mężczyzn, około 360 z nich otrzymało święcenia kapłańskie. Czterdziestu kapłanów wywodzących się z tej szkoły posługuje za granicą. Wielu księży absolwentów częstochowskiego NSD piastowało lub piastuje ważne funkcje w Kościele.
Niższe seminarium jest szkołą elitarną i bardzo wymagającą. Uczy odpowiedzialności, zdyscyplinowania i samodzielności, wpaja wartości, jakimi powinien kierować się każdy wierzący. Chłopcy jeżdżą do domu co dwa tygodnie, a przez ciągłe przebywanie ze sobą poznają zalety wspólnoty. Zgodnie twierdzą, że wszystko to, co wynieśli z tej szkoły, procentuje w ich dorosłym życiu.
– Głównym zadaniem NSD jest promocja nowych powołań do kapłaństwa. Ta szkoła to uprzywilejowane miejsce przygotowujące kandydatów do studiów filozoficzno-teologicznych w wyższym seminarium. To propozycja dla tych, którzy dostąpili łaski powołania w dzieciństwie. Mamy swoją historię i tradycję. Nie jesteśmy też wolni od problemów i zagrożeń, ale ciągle chcemy pracować w służbie kapłańskich powołań – mówił podczas jubileuszu 60-lecia NSD jego rektor, ks. dr Jerzy Bielecki. Drzwi tej szkoły (www.nsd.niedziela.pl) są ciągle otwarte dla wszystkich, którzy czują się wezwani przez Pana.

Agnieszka Wawryniuk