NR 35 / 2018 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ZLEKCEWAŻONY PROROK

Dla wielu prorokowanie jest odniesieniem do przyszłości i często dotyczy jakiś niezwykłych wydarzeń. Najlepiej, gdy mają one charakter sensacyjny i powodują „gęsią skórkę” na ciele słuchaczy. Nie tak jest w Piśmie Świętym. Choć proroctwo kieruje nasze myśli i działanie ku przyszłości, to swojej mocy i autentyczności nabiera w czasie teraźniejszym.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Uczestnictwo w Najświętszej Ofierze jest łaską, dzięki której doskonalimy się w wierze i z dnia na dzień prowadzimy życie godne nieba. Grzech przestaje nas zniewalać, ponieważ w Panu odnajdujemy siłę, moc i ucieczkę. Nie odrzucajmy zaproszenia na ucztę, gdzie Jezus karmi nas swoim ciałem. Ten zbawienny pokarm może przyjąć każdy, kto tego pragnie i ma czyste serce. Jezus czeka, chce do nas mówić, dać swego Ducha, byśmy mocni, zawsze stawali po Jego stronie.

PIERWSZE CZYTANIE(Ez 2, 2-5)


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Drogi intelektualnych poszukiwań Boga

Bóg, jako byt czysto duchowy i transcendentny wobec świata, jest niewidzialny dla ludzkich oczu. Jak więc można rozpoznać Jego istnienie? Odpowiedź podpowiada św. Paweł, pisząc: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego [Boga] przymioty – wiekuista Jego potęga i bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 20). Bóg jest dostrzegalny poprzez refleksję umysłu człowieka, doszukującego się wyjaśniania przyczyn istnienia świata i jego struktur – na czele z fenomenem rozumnej wolnej osoby ludzkiej.