NR 48 / 2021 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


SZUKAJMY PRAWDZIWEJ MĄDROŚCI

Wielu pragnie życia mądrego i szlachetnego, lecz niewielu szuka mądrości w modlitwie i słowie Bożym. Stawiamy pytania o to, jak żyć, ale niekiedy odpowiedzi, które nas satysfakcjonują, nie wystarczają, by osiągnąć szczęście.


Rozmówca Jezusa widział, że jest On nauczycielem wiarygodnym i prawdomównym, potrafiącym bezbłędnie wskazać drogę życia wiecznego. Przyszedł pełen dobrej woli, z pytaniem o to, co wydawało mu się najistotniejsze na tym etapie jego życia. Usłyszał wezwanie do doskonałości. Chrystus zażądał, by porzucił to, co dotychczas kochał i co było dla niego bardzo ważne, i wstąpił na drogę ubóstwa. Pan miał odwagę zaproponować mu wymagający ideał życia z Bogiem. Dzisiaj, w Dniu Papieskim, wspieramy dzieci i młodzież swymi ofiarami. Młodzi przychodzą do Chrystusa i pytają o życie. Oby mieli mądrych rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy odważnie ukażą im ideały życia czystego, prawego i pobożnego. Módlmy się, by nie tylko ludzie młodzi szukali mądrości w modlitwie i słowie Bożym. Tylko Bóg jest mądrością i źródłem satysfakcjonującego życia człowieka. Otwierajmy się na słowo Boże. Niech ono kształtuje nasze myślenie i chroni nas przed powierzchownością w patrzeniu na życie. Nie szukajmy szczęścia tam, gdzie go nie ma – w bogactwach, popularności, przyjemnościach życiowych lub rozrywkach. Szukajmy go nade wszystko w mądrości i prawdziwym życiu, których gwarantem jest Bóg.

ks. Zbigniew Sobolewski


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 7, 7-11)

Mądrość to skarb najcenniejszy

Czytanie z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17)

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 4, 12-13)

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 10, 17-30)

Rada dobrowolnego ubóstwa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


NASZ PAPIEŻ

Miałem wówczas 13 lat. Od zawsze byłem mocno związany z moją parafią, w której służyłem przy ołtarzu, i właśnie nas, ministrantów, poproszono, abyśmy służyli do Mszy św. w Bazylice Świętego Piotra.


W tamtym okresie byłem małego wzrostu i właśnie dlatego mnie przypadło w udziale podtrzymywanie Papieżowi mszału. Dzięki temu miałem okazję stać praktycznie kilka centymetrów od jego twarzy i patrzeć mu prosto w oczy. Nigdy nie zapomnę jego oczu: koloru i głębi. Odczuwało się wielki spokój i mimo że byłem zdenerwowany, aby nic nie pomylić, byłem jednocześnie spokojny. (…) Jan Paweł II towarzyszył mi od urodzenia jako Ojciec Święty, ale nigdy nie przypuszczałem, że spotkam go podczas mojej pracy, śledząc jego życie i pontyfikat, by zebrać materiały do procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Moment pieczętowania skrzyń był dla mnie szczególny. Uświadomił mi, że nasze zadanie zostało wykonane. Chociaż stawianie pieczęci kojarzy się zwykle z zamknięciem i zakończeniem, to kiedy odciskałem pierwszą pieczęć, myślałem o otwarciu, o kolejnym etapie procesu.


NASZ PAPIEŻ

Książka „Nasz papież. Świadkowie świętości Jana Pawła II” to niezwykłe, bardzo osobiste historie o świętości Jana Pawła II opowiedziane przez osoby, które były najbliżej Papieża i złożyły swoje świadectwa podczas procesu beatyfikacyjnego. Fotograf Arturo Mari opowiada o najbardziej wzruszającej chwili, której oprócz niego nie widział nikt, papieski ceremoniarz abp Piero Marini o tajemnicach papieskiej zakrystii, siostra Marie Simon-Pierre Normand o cudownym uzdrowieniu za wstawiennictwem Papieża z choroby Parkinsona. Postulator Procesu Beatyfikacyjnego, ks. prałat Sławomir Oder ujawnia, czemu Jan Paweł II, dziś nas zawstydza, zaś znany watykanista Gian Franco Svidercoschi odsłania historię, jak Papież nakłonił go do napisania książki „Historia Karola Wojtyły”, która stała się kanwą filmu „Karol – człowiek, który został Papieżem…” i wiele innych wzruszających, zdumiewających, a czasem i zabawnych opowieści.