NR 62 / 2021 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO (Msza w nocy)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Prawdziwe czuwanie i oczekiwanie dokonuje się w dzień i w nocy. Nie można mówić, że teraz nie czas i pora na spotkanie przychodzącego Pana. Nie mam czasu i jestem zmęczony − to taka zwykła ludzka wymówka. Jest bardzo wygodna, ale ostatecznie może zamknąć serce wobec najbliższych, a nawet samego Boga. Serce mało „elastyczne” nie przymnaża zbyt wielu nowych naśladowców Chrystusa. Jeśli usłyszysz Jego głos, nawet w środku nocy, nie wahaj się wstać i wyjść na spotkanie ze Zbawicielem. Głos ten może brzmieć jak płacz bezbronnego niemowlęcia, które prosi o pomoc.

TRZECI OBRAZ

Wędrówka pasterzy z Pola Pasterzy do Groty Narodzenia i z powrotem jest obrazem drogi chrześcijanina od przyjęcia Bożego słowa, przez trud nawrócenia aż po podjęcie misyjnego powołania.

W wybudowanym w 1954 roku, według planów Antoniego Barluzziego, malutkim kościółku na Polu Pasterzy, niedaleko Betlejem, znajdują się trzy ołtarze. Nad każdym góruje jedna scena wyjęta z dzisiejszej Ewangelii. Na pierwszym widzimy zaspanych pasterzy skonfrontowanych z niezwykłą informacją, która rodzi zdziwienie i zadziwienie. Jest tak niewiarygodna, że koniecznie trzeba ją sprawdzić i to niezwłocznie. Nieważne, że ciemno, niebezpiecznie, a i owieczki po drodze można zagubić.
Na drugim obrazie widzimy pasterzy, którzy zastają wszystko dokładnie tak, jak im to zostało objawione. A więc nie ulegli zbiorowej halucynacji. Klękają przed Tajemnicą, której dotknęli, choć daleko im do zrozumienia powagi sytuacji. Logika nakazywałaby pozostanie w adoracyjnym bezruchu.
Oni jednak powstają i jeszcze przed świtem wracają do swoich obowiązków, ale już nie tacy sami. Pełni radości, że zaufali Słowu i doświadczyli spotkania, rozgłaszają tę niezwykłą wieść wszem i wobec. I to przedstawia trzeci obraz. Dzięki gorliwości ich świadectwa historia świata uchwyciła moment Bożego narodzenia. Odtąd nic już nie będzie takie same.
Zatem i my nie możemy się zatrzymywać przy drugim obrazie. Jeśli i do nas dotarło Słowo i przyszliśmy się przekonać o jego prawdziwości, trzeba powstać z kolan i z radością przekonywać współczesny świat na wszelki możliwy sposób, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem (św. Atanazy). Mamy powtarzać za pasterzami: usłyszałem, sprawdziłem, zaświadczam!

ks. Arnold Nowak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9, 1-3. 5-6)

Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13)

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według prawdy.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14)

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 2, 10-11)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2, 1-14)

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których sobie upodobał».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


DO MARYI, MATKI DOBREGO PASTERZA

Matko Boża, Maryjo, wszystkie narody opiewają wielkie rzeczy, jakie Pan przez Ciebie uczynił. Ty jesteś Dziewicą pełną łaski i Matką Dobrego Pasterza. Ty Go wychowałaś, miłowałaś, słuchałaś, szłaś za Nim, kontemplowałaś umierającego za nas na krzyżu. Wszystko pochodzi od Niego: Kościół, Ewangelia, sakramenty święte, życie zakonne i życie wieczne. On nam to podarował przez Ciebie. Ty jesteś radością Kościoła pielgrzymującego. Ja również chcę być Twoim tak jak Jezus. Ofiaruję Ci siebie samego i wszystko, co posiadam: oświecaj mnie i spraw, abym był uległy i wierny.
Maryjo, 
Matko Dobrego Pasterza, módl się za nami.

Matko Dobrego Pasterza i nasza Pasterko, ulituj się nad Twoimi dziećmi rozproszonymi, które błąkają się jeszcze jak owce bez pasterza. Ratuj dusze niewinne, nawróć grzeszników, umacniaj słabych, podtrzymuj chrześcijan, pociesz strapionych i bądź przy konających, wychowuj świętych, daj nam apostołów i dobrych pasterzy. Matko, Ty wiesz, na jakim padole płaczu żyjemy, jacy nieprzyjaciele nas otaczają, z jak kruchej gliny jesteśmy stworzeni. Zwróć na nas Twe miłosierne spojrzenie. Ty jesteś dana ludzkości jako znak nadziei. Prowadź ją do Jezusa, Drogi, Prawdy i Życia, do wiekuistego Pasterza wszystkich ludzi, do radości nieba.
Maryjo, Matko Dobrego Pasterza, módl się za nami.

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła,
Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2019.


Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia