NR 9 / 2022 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Jezus swą Ewangelię kieruje do osób ubogich oraz przygniecionych licznymi trudnościami i utrapieniami. Nie złorzeczy jednak z powodu ludzkiej nędzy moralnej i materialnej, lecz we wszystkim, czego człowiek doświadcza, widzi głębszy sens. W tej dzisiejszej Eucharystii zawierzmy Mu zatem to, co jest przyczyną naszych cierpień, i prośmy Go, by ciągle uczył nas dobrze i owocnie przeżywać nasze życie.

PUSTY GRÓB

Na Golgocie wszyscy obecni ujrzeli martwego Jezusa, jednak chrześcijanie wierzą, że ten sam Jezus zmartwychwstał.

Już od początku historii Kościoła siódmy dzień tygodnia, niedziela, jest wyjątkowy. Jest to dzień paschalny, w którym specjalne miejsce ma Eucharystia. Msza Święta niedzielna jest nie tylko przypomnieniem zmartwychwstania Jezusa, ale również aktualizowaniem tego samego zbawczego wydarzenia. Sam Chrystus staje się obecny w słowie Ewangelii i pod postaciami chleba i wina.
Święty Paweł, pisząc do wspólnoty w Koryncie, odpowiada na błędne przekonania niektórych braci z tamtejszej wspólnoty, którzy twierdzili, że nie ma zmartwychwstania i że Jezus nie zmartwychwstał. Najprawdopodobniej działo się to pod pływem greckiej idei nieśmiertelności duszy pozbawionej cielesnego zmartwychwstania. „Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?”
„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara!” W refleksji św. Pawła znajdziemy zbudowany wokół tematu zmartwychwstania prawdziwy fundament wiary i istnienia Kościoła. Jest on tak ważny, że można zaryzykować stwierdzenie, że bez zmartwychwstania nasza wiara nie miałaby żadnego znaczenia.
Zmartwychwstanie Jezusa jest treścią istnienia Kościoła na świecie. Głoszenie dobrej nowiny o zmartwychwstaniu aż po krańce świata jest zadaniem całego Kościoła, który za swojej natury jest misyjny. Również wiara św. Pawła i jego nawrócenie są oparte na spotkaniu ze Zmartwychwstałym Chrystusem w drodze do Damaszku. Uczestnicząc dzisiaj w Eucharystii i słuchając prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa, warto zadać sobie pytanie: jakie miejsce zajmuje ona w moim życiu?

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 17, 5-8)

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 12. 16-20)

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 6, 23ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 6, 17.20-26)

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


POD NASZĄ WSPÓLNĄ OPIEKĄ

Jest tylko jeden taki dom w Polsce. Wymarzony, wspólny dom wszystkich polskich misjonarzy i misjonarek. Ich ostatnia przystań przed wyjazdem z kraju i pierwsza po powrocie. Miejsce, gdzie mogą przygotować się do misyjnej pracy. A jego patronami są Święci Cyryl i Metody, Apostołowie Słowian.

Przyjrzyjmy się przez chwilę postaciom tych świętych braci. Dzięki zamożnej rodzinie otrzymali wykształcenie w cesarskiej akademii w Konstantynopolu, ale obaj porzucili dobrze zapowiadające się kariery dla królestwa Bożego. Byli ludźmi pokoju i mediatorami w międzyreligijnych konfliktach. Podczas ewangelizacji Moraw posługiwali się językiem miejscowej ludności. Stworzyli własne znaki graficzne, tzw. głagolicę.
Dzięki nim powstało najstarsze pismo staro-cerkiewno-słowiańskie, ale nie chodzi o ich zasługi dla kultury. Bracia Sołuńscy pokazali, jak ważny w przekazywaniu Ewangelii jest dialog, znajomość języków i kultur. Ich mądrość, głębokie rozumienie Ewangelii i staranność w przygotowaniu do jej głoszenia, stały się inspiracją dla założycieli Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.
Powstanie tego ośrodka było marzeniem ks. Wacława Kuflewskiego, kapłana diecezji częstochowskiej. On sam poznał trudy zmagań w przygotowaniach do pracy w Zambii i skutki braku odpowiedniego wsparcia. Misjonarze z międzynarodowych zakonów mogli liczyć na pomoc współbraci. Księża diecezjalni, w latach 70., byli w trudniejszej sytuacji. Sympozja misjologiczne, wakacyjne kursy językowe i rozmowy z doświadczonymi misjonarzami były kroplą w morzu ich potrzeb. Dlatego po powrocie do kraju ks. Kuflewski pomógł Konferencji Episkopatu Polski w stworzeniu dla nich odpowiedniego miejsca. I tak w 1984 roku na warszawskim Zaciszu powstało Centrum Formacji Misyjnej.
Dziś ten ośrodek służy nie tylko księżom diecezjalnym, ale również osobom zakonnym i świeckim. Wspiera ich w nauce języka i zdobywaniu wiedzy z zakresu misjologii i medycyny tropikalnej, a także w przygotowaniu duchowym. Z formacji w tym ośrodku skorzystało już 1088 misjonarzy i misjonarek z różnych diecezji i wspólnot z całej Polski i krajów ościennych.
Ten dom to owoc misyjnej współpracy wszystkich Polek i Polaków. Utrzymujemy go m.in. z ofiar składanych na tacę 6 stycznia.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Skuteczni Święci

Każda książeczka z serii Skuteczni Święci zawiera opowieść o świętym.
Dzięki nim można poznać nadprzyrodzone zdarzenia w jego życiu oraz interwencje z nieba. Pomocą służą także modlitwy za wstawiennictwem tego świętego w różnych intencjach; litanie, koronki oraz nabożeństwa, nowenny itp.
Dla ułatwienia książeczki posiadają skrzydełko-zakładkę, aby łatwo wrócić do wybranej modlitwy. Strony ozdobione są kolorowymi ornamentami, aby w ten sposób modlitwa była jeszcze milszym czasem spędzonym ze świętym. Wszystkie książki z serii posiadają “nihil obstat” odpowiednich władz duchownych Kościoła katolickiego.