NR 47 / 2022 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Stat Crux dum colvitur orbis! – Krzyż stoi, choć zmienia się świat! Ta starożytna maksyma zakonu kartuskiego zawiera w sobie mądrość dzisiejszych czytań. Wobec przemijalności świata i daremnego trudu człowieka cóż może być dla niego ocaleniem? W odpowiedzi jawi się krzyż Chrystusa, którego nauka „głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1, 18).

W ŻYCIU JAK W SZACHACH,
TRZEBA MYŚLEĆ Z WYPRZEDZENIEM

W grze w szachy trzeba mieć wciąż przed oczami cel gry oraz myśleć z wyprzedzeniem. Im większym, tym lepiej. Przy każdym pojedynczym ruchu należy wyprzedzać strategię przeciwnika. Tylko wtedy przeciwnik nas nie zaskoczy. W życiu duchowym podobnie. Nie możemy tracić z oczu celu, jakim jest życie wieczne z Bogiem, a jednocześnie rozeznawać, czy to, co zamierzam zrobić, do tego celu mnie prowadzi, czy też od niego oddala.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus pokazuje nam, jak nierozumny jest ten, kto zaczyna działać bez przygotowania i planu. A plan jest jeden – zbawienie, do którego idzie się, naśladując Jezusa we wszystkim, nawet w niesieniu krzyża. Święty Ignacy Loyola mówił, że w życiu nie trzeba szukać sobie specjalnie krzyży i cierpienia. Wystarczy z pełną świadomością, dobrowolnością i zaufaniem Bogu przyjmować to, czego codziennie doświadczamy. Nasze myśli i przewidywania są zawodne. Nie nam rozumieć Boże zamysły. Dlatego nie ma co szukać na własną rękę. Lepiej zaufać Panu i Jego wolę mieć nieustannie przed oczami jako ostateczny cel. Wtedy przeciwnik, książę ciemności, nas nie zaskoczy, bo już wcześniej, dzięki światłu Bożej łaski, rozpoznamy jego podstępy i krętactwa.
Tak „gra w życie” uczeń Jezusa, który tej „gry” uczy się od samego Mistrza i dlatego jego partia będzie zawsze wygrana.

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 9,13-18b)

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Księgi Mądrości.

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17)

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: ”Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach +
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami! +
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

DRUGIE CZYTANIE (Flm 9b-10.12-17)

Wszyscy są braćmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona.

Najdroższy:
Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119,135)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 14,25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


„Z Ojcem Świętym budzimy do misji”,
czyli Misyjny Synod Dzieci 2022

Słowo „synod” kojarzy się nam z bardzo poważnym zebraniem biskupów i kardynałów. To oczywiście prawda, choć nie całkowita. Synod to zebranie ludzi Kościoła, którzy są zainteresowani jego życiem i zatroskani o jego rozwój i wzrost.

Każdy człowiek wierzący w Chrystusa, który żyje w bliskości z Nim, przyjmuje sakramenty i słucha nauczania Ojca Świętego, tworzy Kościół, buduje go i sam jest Kościołem! Jest wielu młodych ludzi, którzy tak właśnie żyją. Rozmawiają z Jezusem na modlitwie, formują się według Jego nauki, a co więcej, starają się, aby ich rówieśnicy na całym świecie mogli poznać Ewangelię. Ci młodzi ludzie, tak bardzo zatroskani o budowanie Kościoła, są „przedłużeniem rąk Ojca Świętego” i pomagają mu swoją modlitwą i zaangażowaniem dla spraw misji. To dzieci z Ognisk Misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego. One również przeżywać będą swój synod.
Odpowiadając na zaproszenie papieża Franciszka, już dwa lata temu wkroczyliśmy na synodalną drogę, której uwieńczeniem będzie Misyjny Synod Dzieci, który odbędzie się 17 września tego roku w Warszawie. Spotkamy się, aby świętować wielkie jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych, żeby podzielić się tym, co misyjnego dzieci robią w swoich diecezjach oraz wspólnie zastanowić się, jak jeszcze lepiej można obudzić siebie i innych do misji.
Wyznaczona data nie jest przypadkowa. Dokładnie 100 lat wcześniej, czyli w roku 1922, Dzieło Misyjne Dzieci (wraz z innymi dziełami misyjnymi) otrzymało przydomek PAPIESKIE. Tym samym Ojciec Święty wobec całego świata uznał je „za swoje”, zaprosił do bliskiej współpracy i uczynił swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła. Również miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Będzie nim siedziba Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak napisał Jan Paweł II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Dzieci i animatorzy z Ognisk Misyjnych na co dzień pokazują, że wiedza i wykształcenie idą w parze z głębokim zawierzeniem Panu Jezusowi.
Synod ma jeszcze jedno znaczenie. W astronomii mianem tym określa się koniunkcję ciał niebieskich, to znaczy taką sytuację, kiedy kilka ciał niebieskich (np. Słońce, Księżyc i nasza Ziemia) stają w jednej linii ze sobą i z nami, którzy to obserwujemy. Piękne to, prawda? Przecież właśnie tego chcemy. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy „stać w jednej linii” ze sobą nawzajem, z braćmi i siostrami na całym świecie, z papieżem i z Panem Bogiem, który jest naszym Słońcem! Dlatego „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”!

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Ewangelia dla dzieci

Jak przybliżyć dzieciom Ewangelię, aby odkryły w niej radość życia? Ksiądz Bogusław Zeman kolejny raz zaprasza młodych czytelników do rodziny uroczych bliźniaków: Zuzi i Antka, którzy wspólnie z rodzicami i dziadkami próbują zrozumieć niedzielną Ewangelię. Piękne ilustracje Artura Nowickiego sprawiają, że dzieci chętnie przenoszą się w świat biblijnych wydarzeń, a także zabawnych przygód rodzeństwa.
Publikacja zawiera: teksty Ewangelii na niedziele i święta całego roku, odnośniki do Pisma Świętego, ciekawe historie o Zuzi i Antku, pozwalające zrozumieć słowo Boże, oraz różnorodne zadania dla dzieci (labirynty, rebusy, krzyżówki, gry, kolorowanki) inspirowane Ewangelią.
Ta książka to zaproszenie dla rodziców, dziadków i katechetów, aby zabrali dzieci w niezwykłą drogę, na której mogą poznać Pana Jezusa i odkryć, że Pismo Święte to księga fascynująca i niezwykła!