4 NIEDZIELA WIELKANOCY. Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania – (nr 23/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Potrzebujemy przewodników, tak jak każde stado owiec potrzebuje przewodnika – pasterza. Ten, który zna swoje owoce, troszczy się o nie, broni je, leczy, karmi, ratuje z opresji i szuka zagubionych. Do obrazu pasterza lubił odwoływać się Chrystus. Co więcej, mówił że jest nie tylko pasterzem, ale nawet „bramą owiec”: to przez Niego możemy wejść i wyjść: wejść w rzeczywistość Bożego panowania lub tego panowania nie przyjąć.

OBFITOŚĆ ŻYCIA

Jakiego szczęścia pragnie dla nas Zmartwychwstały Pan, przedstawiony dziś w przypowieści o bramie owiec?

Odpowiedź możemy znaleźć w dzisiejszej liturgii, która przesycona jest słowami przynaglającymi do „przejęcia się do głębi serca”, jaki mówi Piotr w pierwszym czytaniu. Kiedy się czymś rzeczywiście przejmiemy, zmieniamy nasz sposób myślenia, otwieramy oczy na rzeczywistość, o której dotychczas nie myśleliśmy. Tak właśnie zrobili ludzie słuchający Piotra.
Przejęcie się miłością Boga, który oddał się za nas na krzyżu, wprowadza na drogę pójścia za Nim jak owca podążająca za pasterzem. Chrystus jak pasterz orzeźwia, daje odpoczynek, niczego nam przy Nim nie brakuje. „Bo Ty jesteś ze mną”, modlimy się słowami Psalmu 23.
Droga powołania każdego z nas jest właśnie drogą codziennego wsłuchiwania się w głos Pasterza, który jest dobry, piękny i odważny. Sam czuwa jako żywa brama stojąca u wejścia do owczarni, do której prowadzi tylko jedno wejście. Pasterz, śpiąc w bramie, strzeże swoim ciałem wejścia do owiec. Każda owca jest Mu znana. Należymy jak one do Pasterza, który zamarzył o każdym z nas, obdarzył życiem i dlatego tak dobrze wie, czego nam tak naprawdę potrzeba by być szczęśliwymi. My mamy wsłuchiwać się w Jego głos, aby poznawać to, czego On dla nas pragnie.
Dziś cały Kościół zachęca nas do modlitwy za młodych ludzi, aby przejęli się do głębi serca głosem zapraszającym ich do troski o pełnię życia. W sposób szczególny w Tygodniu Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego uświadamiamy sobie, że tak bardzo potrzebujemy wielu pasterzy, którzy odnajdują pełnię życia w całkowitym oddaniu siebie Kościołowi i światu.

s. Anna Juźwiak, apostolinka


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 14a. 36-41)
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:
«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła».
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia».
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 23)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

O jedno tylko Pana proszę i to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

DRUGIE CZYTANIE (1 P 2, 20b-25)
Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 10, 1-10)
Jezus jest bramą owiec

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Niezwykły dar – Kapłaństwo

Wyjątkowy, elegancki prezent dla każdego księdza. Stosowny upominek, który może być wyrazem wdzięczności wobec kapłanów, a także prezentem na szczególne okazje: imieniny, rekolekcje, święcenia kapłańskie, przygotowania do Pierwszej Komunii św. Można go ofiarować kapłanowi z wieloletnim stażem, ale też neoprezbiterowi czy diakonowi. Każdy z nich odnajdzie w albumie myśli, radości i troski kapłańskie.

Autorami tekstów, zamieszczonych wśród pięknych zdjęć, są m. in. wielcy kapłani Kościoła:
św. Jan Maria Vianney, św. Josemaría Escrivá de Balaguer, bł. Jakub Alberione, Benedykt XVI, św. Jan Paweł II.