10 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 31/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Wszyscy potrzebujemy Boskiego Lekarza, nie wszyscy jednak zdajemy sobie z tego sprawę. Pozwólmy Mu działać. Pozwólmy zdiagnozować Mu swoje serce – jego niepokoje, lęki, wahania i słabości. Nasz Lekarz chce uczynić nasze serca na wzór swojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi. Tam, w obu tych Sercach, jest nasz ratunek. Jest lekarstwo na nasze słabości i ocalenie dla całego świata.

DWIE MIŁOŚCI

Bóg Pisma Świętego to Bóg miłości. On nieustannie dzieli się swoją miłością z człowiekiem i nigdy nie zmęczy ani nie znudzi się kochaniem. Pragnie jednak, aby człowiek na Jego Bożą miłość odpowiedział swoją, ludzką miłością. To piękny dar, ale niestety my, ludzie, najczęściej mamy problem zarówno z tym, aby Bożą miłość przyjąć, jak i z tym, aby naszą miłością na nią odpowiedzieć.

Jaka jest miłość Boga? Już prorocy Starego Testamentu podkreślali, że wyprzedza ona wszelkie ludzkie działania i pragnienia oraz daje człowiekowi prawdziwe życie. Prorok Ozeasz mówi, że Bóg wychodzi do człowieka, a Jego przyjście jest pewne jak świt poranka i jak deszcz, który pada o właściwej porze (por. Oz 6, 3). Jezus natomiast, idąc do Mateusza, celników i grzeszników, podkreśla, że miłość Boga jest też darmowa i że nie można sobie na nią zasłużyć.
Jaka jest miłość ludzka? Różni się zasadniczo od miłości Boga. Ten sam prorok Ozeasz mówi, że jest ona podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która szybko znika (por. Oz 6, 4). Bóg pragnie, aby ludzka miłość była wolną i wielkoduszną odpowiedzią na Jego inicjatywę, lecz człowiek bardzo szybko przekształca ją w składanie ofiar, zachowywanie Prawa oraz sztywne nakazy i zakazy. To natomiast prowadzi do pychy, zabiera wolność i zamyka na nawrócenie. Właśnie dlatego faryzeusze nie zrozumieli nic ze słów Jezusa, a najlepiej piękno i głębię miłości Boga przyjęli najbardziej wykluczeni: Mateusz oraz inni celnicy i grzesznicy.
W każdej Eucharystii, szczególnie w tej niedzielnej, Bóg w Jezusie Chrystusie objawia nam swoją miłość oraz zaprasza nas, abyśmy na nią odpowiedzieli.

ks. Tomasz Bać


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Oz 6, 3-6)
Bóg pragnie miłości

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
«Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 50)

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
«Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną».

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

«Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, *
bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców *
albo pił krew kozłów?

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

Składaj Bogu dziękczynną ofiarę, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, *
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz».

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 4, 18-25)
Wiara podstawą usprawiedliwienia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».
I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość.
A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 4, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 9, 9-13)
Powołanie Mateusza na apostoła

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwy do Serca Pana Jezusa

W piątek po oktawie Bożego Ciała, 16 czerwca 1675 roku (…), nastąpiło czwarte objawienie. Pan Jezus odsłonił jej swe Serce i powiedział:

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. (…) Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia.”.

Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic dla czcicieli swego Serca:
1. Obdarzę ich wszystkimi łaskami potrzebnymi w ich stanie życia.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam dla nich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
4. Będę im ucieczką w ciągu całego ich życia, a szczególnie w godzinie śmierci.
5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu niewyczerpane źródło miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się bardziej gorliwe.
8. Dusze gorliwe wzniosą się do wyższej doskonałości.
9. Ześlę obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony.
10. Obdarzę kapłanów łaską wzruszania nawet najbardziej zatwardziałych serc.
11. Imiona tych, którzy rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Boskiego Serca, zostaną w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Wielka obietnica: Wszystkim tym, którzy przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Komunii św., dam łaskę ostatecznej skruchy; nie umrą oni w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a moje Serce będzie dla nich ucieczką w ostatniej godzinie. (…).

Czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Bożemu, każdego dnia odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istnieją także inne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego, jak Godzina święta, dziewięć pierwszych piątków miesiąca, akty codziennego poświęcenia się Sercu Jezusowemu czy akty wynagradzające.

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
opracowanie ks. Sławomir Sznurkowski,
Edycja Świętego Pawła 2021.


Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Prezentowany modlitewnik „Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa” ukazuje, jak możemy otaczać czcią Serce Pana Jezusa, wynagradzać Mu wszystkie zniewagi i powierzać Mu nasze troski.

W książeczce znajdziesz:
– krótkie przypomnienie objawień Jezusa i Jego słów,
– wyjaśnienie wszystkich sposobów czczenia Jego Serca,
– konkretne modlitwy, akty, ceremoniały oraz nabożeństwa: nowennę, koronkę, triduum.

Modlitewnik sprawdzi się doskonale zarówno jako pomoc w modlitwie indywidualnej jak i we wspólnotowej, np. parafialnej.