14 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 35/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Każda Eucharystia jest przestrzenią, w której urzeczywistnia się, realizuje i umacnia w nas Nowe Przymierze z Bogiem. Przebite z miłości do nas Serce Chrystusa jest przez Boga na zawsze ustanowionym źródłem miłosierdzia, dostępnym dla każdego, kto z wiarą przystępuje do sakramentów Kościoła, które, z woli Bożej, są kanałami łaski dla uzdrowienia i zbawienia ludzi. Osobiste doświadczenie zbawczej interwencji Bożej w naszym życiu celebrowane we wspólnocie Kościoła prowadzi nas do radosnego głoszenia chwały Bożej.

PRZYJDŹ DO JEZUSA

Tak często zdarza się, że człowiek doświadcza trudu, cierpienia, niezrozumienia czy też śmierci kogoś bliskiego. Czasem sądzi wtedy, że ukojenie odnajdzie w używkach: alkoholu czy narkotykach. Tymczasem Jezus pokazuje inne rozwiązanie.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii używa słów „Przyjdźcie do Mnie”, stanowią one zaproszenie do relacji z Nim. Co ciekawe, Jezus nie wymieniał poszczególnych osób czy też grup. Odniósł się do wszystkich utrudzonych i obciążonych. Również i dziś wielu ludzi doświadcza rozmaitych trudności ludzkiego życia. Problemem może okazać się zamknięcie na odpowiednią pomoc oraz uznanie, że „dla mnie nie ma już ratunku”. Współczesny człowiek może również być zamknięty na wsparcie Jezusa.
Tymczasem przyjście zawsze jest związane z ruchem. Papież Franciszek w pierwszej homilii tuż po wyborze mówił „Chodzenie: nasze życie jest podróżą, a kiedy się zatrzymujemy, to dzieje się coś złego”. Dziś Jezus zachęca każdego z nas do pójścia naprzód, by odpowiedzieć na Jego zaproszenie i przyjść do Niego. On pragnie być obecny w naszym życiu i nawiązać z nami osobistą relację. Nie trzeba bać się powierzania Mu również przestrzeni trudnych i wstydliwych.
Jezus chce przygarnąć każdego, kto jest utrudzony i obciążony. Nasze prawdziwe pokrzepienie odnajdziemy w Jego Najświętszym Sercu. Otrzymujemy je zarówno w wymiarze wiecznym, jak i doczesnym. Choć pewnie nadal będą występować wspomniane na początku trudności, to możemy być pewni, że On kocha każdego z nas i każdego uzdalnia do takiej samej miłości wobec Boga i bliźniego..

ks. Bartosz Budny


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Za 9, 9-10)
Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 145)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

Niech Cię wielbią, Panie,  wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 9. 11-13)
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 11, 25-30)
Jezus cichy i pokornego serca

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Rodzice i dzieci

Czym jest rodzina? Rodzina jest przestrzenią, w której współistnieją dwie tajemnice.

Po pierwsze, jest to miejsce, gdzie niegodni miłości są kochani, a po drugie, jest to środowisko, w którym miłość uzdrawia zaburzenia osobowości. Nie twierdzimy tu, że jest to miejsce w całości ogarnięte miłością, ponieważ w domu, jak wszędzie, pojawiają się napięcia. Jak pisał Ogden Nash: „Dzieci nie byłyby szczęśliwe, nie mając kogo ignorować”. Dlatego właśnie Bóg stworzył rodziców.
Nie jest zasługą darzenie miłością kogoś, kto na tę miłość zasługuje. Łatwo jest kochać urocze dzieci, lecz kochanie ich, gdy nie są już takie urocze, jest trudne i stanowi niezaprzeczalną cechę rodziny. (…)
Kiedy dzieci są marudne, zbuntowane i krzyczą wniebogłosy, zawłaszcza w deszczowe dni, bardzo trudno jest kochać je z cierpliwością. Lecz gdy rodzice zrozumieją, że Bóg kocha ich nawet wtedy, gdy nie są tego godni, zainspiruje ich to do takiej samej postawy wobec swoich dzieci.

abp Fulton J. Sheen
Rodzice i dzieci

Edycja Świętego Pawła 2022


Rodzice i dzieci

Obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla relacji rodziców z dziećmi w krajach rozwiniętych jest rodzicielska pobłażliwość. Prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy ograniczeń i samodyscypliny.
Młodzi ludzie, chcąc uchronić się przed akceptowaniem ograniczeń oraz koniecznością przyjęcia powszechnych zasad, często wykazują skłonność do usprawiedliwiania swoich czynów potrzebą wolności.
Arcybiskup Fulton J.Sheen w książce „Rodzice i dzieci” po mistrzowsku odnosi się do każdego możliwego problemu, jaki rodzice mogą napotkać w swojej relacji z dorastającymi dziećmi, i pomaga im podejść do niego z miłością i rozwagą.