3 NIEDZIELA ZWYKŁA – Niedziela Słowa Bożego – rok B

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Szczere i prawdziwe trwanie w bliskości Boga przemienia na lepsze nasze życie. Czy ktoś, kto żyje według Jego zasad, kiedykolwiek tego żałował? Wypełnianie Jego przykazań nie przynosi nam powodów do wstydu. Ten, kto się Jemu zawierzy, wybiera proste, choć niełatwe drogi. Nikt nie obiecał nam, że życie wiarą będzie łatwe. Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością – usłyszymy dziś w antyfonie na komunię. Czy grzech jest w stanie nas rozpromienić? Czy popełnione winy przynoszą pokój serca? Nie! Naszą rzeczywistość tak prawdziwie może rozjaśnić i rozświetlić tylko Bóg. Warunek jest jeden: trzeba wejść na Jego drogi. Tylko wtedy „zaobfitujemy” w dobre uczynki. Znajdźmy radość i oparcie w imieniu Jezusa i Jego słowie. Niech On nas prowadzi.

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
niedzielą przyjaźni

Dla Jezusa nie musisz być chodzącym ideałem, aby zasłużyć na miano Jego przyjaciela. Świętymi o własnych siłach nigdy się nie staniemy. Jezus to wie. Dlatego tak bardzo Go potrzebujemy. Stając w prawdzie o swojej słabości, otwieramy się na Jego łaskę.
Czy Jezus był samotnikiem? Przez pewien czas wędrował samotnie. Sam troszczył się o to, aby zaspokoić pragnienie i głód. Samotnikiem jednak nie był. Dzisiaj usłyszymy Jego słowa: „Pójdźcie za Mną”. Od tych słów zacznie się niesamowita historia męskiej przyjaźni. Apostołowie, przyjaciele Jezusa: Filip, celnik Mateusz, rybacy Szymon, Andrzej, Jakub, Jan, zostają zaproszeni właśnie w ten sposób. Rożne są okoliczności, w jakich Jezus powołuje, różne są miejsca, gdzie się to dzieje. Tym, co łączy te wszystkie wydarzenia, jest osobisty, niepodyktowany ludzkim poręczeniem czy rekomendacją wybór Jezusa.
Dlaczego właśnie ci mężczyźni? Kto ich polecił Jezusowi? Skąd wiedział, czy się nadają? Czy są jakieś cechy, dzięki którym możemy zyskać w Jego oczach? Jezus, gdy powołuje, zna nas wszystkich doskonale. Widocznie posiadamy takie cechy, które są wręcz idealne do wypełnienia misji, pomimo to, że my sami nie dalibyśmy sobie szansy na zaufanie bo wiemy, jak słabi jesteśmy.
Dlatego warto dziś postawić sobie pytanie o to, jaka jest moja relacja z Jezusem. Czy czuję się Jego przyjacielem? A może Go prawie wcale nie znam? Tym bardziej powinienem czytać Ewangelię. Dzięki niej lepiej poznam Jezusa i Jego przyjaciół. Dam Mu się powołać, stworzyć z Nim relację prawdziwie przyjacielską, w której wszystko mogę przed Nim wyjawić, bez lęku i wstydu.

ks. Cyprian Kostrzewa, paulista

List apostolski w formie motu proprio Ojca Świętego Franciszka “APERUIT ILLIS“, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego oraz materiały pomocnicze.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3, 1-5. 10)
Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.
Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 25)

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7, 29-31)
Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1, 14-20)
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Pismo Święte listem Boga Ojca
Biblia dla rodzin

Cenne wskazówki
Jak czytać i rozumieć Pismo Święte z dzieckiem? Skorzystaj z tej pięknie wydanej książki, w której znajdziesz wskazówki opracowane przez Antoniego Długosza – biskupa znanego z programu telewizyjnego “Ziarno”, którego doświadczenie w pracy z dziećmi to bezcenna kopalnia wiedzy dla każdego, kto pragnie wprowadzić najmłodszych w świat wiary.

96 historii.
W książce znajdziesz aż 43 historie ze Starego Testamentu i 53 historie z Nowego Testamentu – łącznie 96 historii obszernie wyjaśnionych przez autora.

Pomoc dla rodziców
Książka to doskonała pomoc dla współczesnych rodziców, którzy stają przed wymagającym zadaniem przekazania swoim dzieciom prawd zawartych w Piśmie Świętym w taki sposób, by przyjęły je i realizowały na co dzień. Może stanowić zgrany komplet z Pismem Świętym dla dzieci “Dobry Bóg mówi do nas” tego samego autora.

bp Antoni Długoszi
Pismo Święte listem Boga Ojca. Biblia dla rodzin.
Edycja Świętego Pawła 2023