5 NIEDZIELA ZWYKŁA – rok B

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Teksty liturgiczne pomagają wejść w atmosferę Dnia Pańskiego i zrozumieć sens niedzielnej liturgii. Już pierwsza antyfona wzywa do wielbienia Boga, ukorzenia się przed Jego świętością. Zasadniczym powodem spotkania się z Bogiem jest uwielbienie Go, oddanie Mu czci jako Bogu, Panu i Ojcu. W przeciwnym razie gromadzenie się na liturgii traci sens. Treść kolekty uświadamia nam, że stajemy przed Bogiem jako wspólnota Jego dzieci, rodzina, która całą ufność pokłada w Ojcu. Natomiast modlitwa po komunii, modlitwa nakarmionych Ciałem Chrystusa, wyraża pragnienie upodobnienia się do Pana, aby pozostać Mu wiernym i w codziennym życiu dawać świadectwo o Jego niezmierzonej miłości. Jak ważną rzeczą jest świadomie uczestniczyć w zgromadzeniu liturgicznym.

NIEEWANGELICZNA MODA?

Pomaganie innym stało się̨ modne. Zbiórka pieniędzy dla chorej Zosi, bal charytatywny na budowę̨ nowego hospicjum, 1% przekazany na rzecz ofiar przemocy. To tylko niektóre z propozycji. Statystyki pokazują̨, że generalnie nie mamy problemu z miłosierdziem zorganizowanym. Jeszcze lepiej wychodzi nam miłosierdzie wirtualne, czyli takie, które sprowadza się̨ do wysłania SMS o treści „POMOC” lub kliknięcia odpowiedniej ikonki w telefonie komórkowym. Wystarczy jedno kliknięcie, by z naszej karty kredytowej zniknęło 10, 50 albo w przypływie hojności nawet 100 zł, by wspomóc odpowiednią fundację czy stowarzyszenie.

Problem w tym, że w tym zaangażowaniu na rzecz innych, w tym zabieganiu od akcji do akcji brakuje nam czasu, by dostrzec tego lub tę, których Jezus postawił na naszej drodze. Niekiedy już z czystej przyzwoitości lub pod posłuszeństwem musimy wziąć czyjś krzyż i nieść go z niechęcią, ze złością. Bo przecież tyle dobrego moglibyśmy w tym czasie zrobić.
Zabiegani liderzy ewangelizacyjni, niemający czasu na spotkanie ze swoimi parafianami proboszczowie, niepamiętający imion swoich podwładnych przełożeni – to istna plaga dzisiejszego Kościoła.
Jezus znajduje czas nie tylko po to, by zatrzymać się w domu Piotra. Pomimo zmęczenia i późnej pory znajduje choć chwilę, by pochylić się nad będącą w gorączce teściową Skały, na której postanowił zbudować swój Kościół. Nie wymawia się, dostrzegając napierające tłumy. Dla Jezusa nie liczy się tłum. Jezusa nie obchodzą statystyki. Dla Jezusa ważny jest tylko człowiek.

ks. Mariusz Marszałek, pallotyn


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Hi 7, 1-4. 6-7)
Marność życia ludzkiego

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: „Kiedyż zaświta i wstanę?”. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu.
Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 147A)

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Albo: Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela?

Refren.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.

Refren.

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 8, 17)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1, 29-39)
Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


W objęciach Bożej Miłości

Myśli na każdy dzień
Poszukujesz wartościowych materiałów do rozważania w ciągu roku? W tej książeczce znajdziesz piękne myśli na każdy dzień, uwidaczniające różne barwy i odcienie Bożej miłości. To doskonała pomoc w odkrywaniu każdego dnia Bożej miłości we własnym wnętrzu, która może stać się inspiracją w pogłębianiu dziecięcej relacji ze Stwórcą podczas duchowej wędrówki tu na ziemi, by odnaleźć ją w pełni w życiu wiecznym w niebie.

Sługa Boża siostra Leonia Maria Nastał
Autorką tekstów jest Sługa Boża siostra Leonia Maria Nastał. To jedna z coraz bardziej rozpoznawalnych w dziejach duchowości polskiej przedstawicielek mistyki przeżyciowej okresu międzywojennego.

Twarda oprawa
Książeczka posiada twardą, trwałą oprawę, odporną na uszkodzenia. Dla jeszcze większej wygody do książki dołączono tasiemkę – zakładkę, dzięki której zawsze odnajdziesz fragment, na którym skończyłeś czytać. Całości dopełnia piękna, subtelna oprawa graficzna.

Zachęta do refleksji
Teksty zawarte w tej książce ukazują czytelnikom Boga pełnego miłości, jakiego s. Leonia doświadczała w codziennym życiu, na modlitwie, a w szczególności takiego, jakim On sam się definiował w mistycznych z nią dialogach.

s. Leonia Maria Nastał
W objęciach Bożej Miłości.
Edycja Świętego Pawła