6 NIEDZIELA ZWYKŁA – rok B

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Niedziela, Dzień Pański, gromadzi wspólnotę uczniów Jezusa na Eucharystii. Ten zwyczaj posiada długą tradycję, sięgającą samego początku Kościoła. Wtedy gromadzono się na „łamaniu chleba” w niewielkich, początkowo domowych wspólnotach, nierzadko po kryjomu i z narażeniem życia. Dziś setki i tysiące chrześcijan mogą gromadzić się w świątyniach. Ciągle, niezależnie od epoki, jest to ta sama wspólnota zgromadzona w imię Chrystusa, celebrująca tę samą Eucharystię. Ważne jest to, aby żyć pięknem tradycji, czuć więź z poprzednimi pokoleniami chrześcijan. To umacnia wiarę, gruntuje przekonanie co do słuszności obranej drogi. Przed nami wokół ołtarza gromadzili się święci, wyznawcy i męczennicy. Dziś my podążamy ich drogą, z celem życia świętego, teraz i w wieczności.

 

ZLITOWAŁ SIĘ, DOTKNĄŁ I WZIĄŁ NA SIEBIE

Trąd w starożytności był straszną chorobą. Chory, oprócz ogromnego bólu, jaki nieustannie odczuwał, był także skazany na całkowite wykluczenie ze społeczeństwa. Wszyscy się go bali, gdyż mogli się zarazić i pogardzali nim, gdyż uważali, że jego choroba jest karą Bożą za grzechy.

Wskazania Prawa Mojżeszowego były jasne w tym względzie, o czym przypomina dzisiaj pierwsze czytanie. Cierpienie, samotność, odrzucenie, lęk i poniżenie. To właśnie musiał czuć człowiek, który upadł na kolana przed Jezusem i poprosił, aby Mistrz go oczyścił. Pragnął oczyszczenia, ponieważ tęsknił do normalnego życia we wspólnocie, w rodzinie i wśród przyjaciół.
W jaki sposób zareagował Jezus? Ewangelia mówi najpierw, że się zlitował nad tym człowiekiem. Słowa zdjęty litością mają niesamowity ciężar, ponieważ litość Jezusa to nie był tylko zwykły żal, że temu człowiekowi się w życiu nie udało. W języku łacińskim litość to compassio, od słów cum-patire czyli współ-cierpieć, razem przeżywać cierpienie. Gdy wszyscy wokół okazywali jedynie pogardę i lęk, ten cierpiący człowiek spotkał wreszcie kogoś, kto z nim współ-cierpiał, czyli dał mu siebie i swoją bliskość.
Następnie Jezus wykonał bardzo wymowny i szokujący wszystkich gest. Dotknął tego człowieka. Prawo Starego Testamentu mówiło wyraźnie: wystarczy dotknąć trędowatego, aby stać się nieczystym. Ale Jezus się tego nie bał. Sam stał się nieczystym, sam stał się trędowatym, aby wziąć na siebie lęk, cierpienie, samotność tego człowieka. Dzięki temu go oczyścił, uzdrowił i zbawił.
Za kilka dni rozpocznie się Wielki Post. Może będzie on szansą, aby dostrzec Jezusa w drugim człowieku, zwłaszcza w odrzuconym, słabym, pogardzanym, cierpiącym, samotnym? W tym właśnie jest Ewangelia i na tym polega chrześcijaństwo.

ks. Tomasz Bać


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Odosobnienie trędowatego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 32)

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek,
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca!

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10, 31 – 11, 1)
Paweł naśladowcą Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1, 40-45)
Uzdrowienie trędowatego

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Wierz, ufaj, kochaj
Codzienne rozmowy s. Hilarii Główczyńskiej

Dialog z Bogiem
Chcesz wejść w dynamizm codziennego dialogu z Bogiem i świętymi? Skorzystaj z tej zachwycającej książki, opartej na tekstach Służebnicy Bożej s. Hilarii Emilii Główczyńskiej SCM. Ta niezwykła pielęgniarka i mistyczka swoje życie ofiarowała Bogu szczególnie za kapłanów i osoby konsekrowane. Jej pisma to w przeważającej mierze zapis jej dialogu z Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą i świętymi.

Na każdy dzień
W książeczce znajdziesz niezwykły zbiór rozważań na każdy dzień roku, zachowujący oryginalną formę nieustannej rozmowy. Warto wsłuchać się w jej głębię każdego dnia, z nadzieją na osobistą kontynuację dialogu miłości z Bogiem-Miłością.

Piękne wydanie
Dodatkowe atuty książki to poręczny i oryginalny, kwadratowy format, a także piękna, subtelna szata graficzna, zachęcająca do codziennego rozważania.

Wierz, ufaj, kochaj
Codzienne rozmowy s. Hilarii Główczyńskiej
Edycja Świętego Pawła 2023