NR 63 / 2005 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


NARODZINY DLA NIEBA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 6, 8-10; 7, 54-60)
Wydarzenie opisane w czytanym dzisiaj fragmencie Dziejów Apostolskich rozegrało się przy jednej z bram Jerozolimy, kilka lat po śmierci Chrystusa. Nie trzeba było wiele czasu, aby uczeń poszedł w ślady swego Mistrza w złożeniu ofiary z życia. Ten opis męczeństwa św. Szczepana pokazuje, z jak wielkimi przeciwnościami musi się liczyć człowiek, który chce być wiernym świadkiem Chrystusa. Również dzisiaj.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu».
Po tych słowach skonał.
PSALM (Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17)
Refren psalmu responsoryjnego, w którym Kościół wyraża postawę św. Szczepana przed Bogiem, stanowią słowa Biblii, którymi w godzinie swojej śmierci modlił się Jezus Chrystus. Każdy, kto w godzinie próby powierza swojego ducha Bogu, nie będzie zawiedziony, bo Bóg wszechmogący jest naszym wybawicielem od śmierci wiecznej.
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. Bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Ref. W ręce Twoje powierzam ducha mego: * Ty mnie odkupisz, Panie, Boże. Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, * boś wejrzał na moją nędzę. Ref. W Twoim ręku są moje losy, * wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: * wybaw mnie w swym miłosierdziu. Ref.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118, 26a i 27a) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,

Pan jest Bogiem i daje nam światło. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 10, 17-22)
Wbrew temu, czego można by się domyślać z radosnej atmosfery, w jakiej świętujemy Boże Narodzenie, Jezus nigdy nie obiecał nam łatwego i bezpiecznego życia. Przeciwnie, wielokrotnie zapowiadał trudności i prześladowania. A jednocześnie zapewniał, że w trudnych chwilach możemy liczyć na Bożą pomoc. Bóg pozostaje zawsze wierny człowiekowi.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Święty Szczepana – pierwszy męczennik