NR 7 / 2007 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


UBODZY, A BŁOGOSŁAWIENI


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Jr 17, 5-8)
Prorok Jeremiasz znajduje czytelne obrazy wzięte ze świata przyrody, aby zachęcić nas do opowiedzenia się po stronie Pana Boga i Jego obietnic. Prorok przekonuje, że trwając przy Bogu, będziemy nieustannie umacniać się Jego łaską.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

To mówi Pan:
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców».
PSALM
(Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)
Dzisiejszy psalm pozwala zachwycić się działaniem Bożej Opatrzności. Módlmy się jego słowami o umiejętność dostrzegania hojności Boga i o gotowość przyjęcia wszystkich Jego darów.
[c1]Refren:[/c1] Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,† nie wchodzi na drogę grzeszników * i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie * i rozmyśla nad nim dniem i nocą. [c1]Ref.[/c1] On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, * które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, * a wszystko, co uczyni, jest udane. [c1]Ref.[/c1] Co innego grzesznicy: * są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, * a droga występnych zaginie. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 15, 12. 16-20)
Cud Chrystusowego Zmartwychwstania to dokonane Bożą mocą przekroczenie w ludzkim ciele ludzkich możliwości. Łącząc się z Jezusem Zmartwychwstałym przez sakramenty święte, każdy z nas może codziennie powstawać ze swych słabości.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Łk 6, 23ab) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,

bo wielka jest wasza nagroda w niebie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Łk 6, 17. 20-26)
Wszędzie tam, gdzie przeżywamy ludzką słabość, jest miejsce na Bożą łaskę, na błogosławieństwo Stwórcy. Właśnie człowiek, który jest świadomy swych ograniczeń, najlepiej dostrzega, jak wspaniale działa Bóg, jak mimo ludzkich niedoskonałości dokonują się wielkie dzieła Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Dzień Pański