NR 61 / 2008 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w nocy

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


DZIECIĘ SIĘ NARODZIŁO


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Bóg się rodzi, moc truchleje śpiewamy w kolędzie. Te słowa stają się rzeczywistością dzisiaj, tej nocy. Nasze zgromadzenie liturgiczne, na wzór pasterzy cisnących się do żłóbka, raduje się, że Bóg przyszedł zbawić człowieka, że zajaśniała moc Chrystusa, że miłość Boża jest większa niż ludzki grzech. Przyszliśmy, aby przy żłóbku wyrazić wiarę w naszego Pana i Zbawiciela.
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9, 1-3. 5-6)
Prorocze słowa Izajasza zapowiadały wesele, jakie zagości w sercach ludzi w czasie, gdy narodzi się nasz Pan, gdy mroki zła zostaną rozproszone, a wszelki ciężar grzechu będzie zdjęty z ludzkich ramion. Niech nasze serca odczują tej nocy radość całego stworzenia, które wielbi Boga przez nasze usta.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
PSALM (Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13) Narodzenie Jezusa zmieniło wszystko. Nastał nowy czas. Nie ma już miejsca na wspominanie dawnych spraw, gdyż Bóg jest z nami. [c1]Refren:[/c1] Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, [c1]*[/c1] śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, [c1]*[/c1] każdego dnia głoście Jego zbawienie. [c1]Ref.[/c1] Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, [c1]*[/c1] rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, [c1]*[/c1] będzie sprawiedliwie sądził ludy. [c1]Ref.[/c1] Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, [c1]*[/c1] niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, [c1]*[/c1] niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. [c1]Ref.[/c1] Przed obliczem Pana, który już się zbliża, [c1]*[/c1] który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, [c1]*[/c1] a ludy według prawdy. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14)
Święty Paweł ukazuje nam najgłębszy sens i samą istotę Bożego Narodzenia z perspektywy historii zbawienia. Jezus przychodzi na świat, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dokonać naszego zbawienia, a my, idąc za Nim, odrzucamy wszelkie zło i głosimy naszymi dobrymi czynami Jego zwycięstwo nad śmiercią. Oto tajemnica wydarzeń, w których uczestniczymy dzisiejszej nocy.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 2, 10-11) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastuję wam radość wielką,

dziś narodził się nam Zbawiciel,

którym jest Jezus Chrystus. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Łk 2, 1-14)
Rodząc się w Betlejem, Jezus nie zażądał dla siebie żadnych przywilejów, ale zajął ostatnie miejsce w ówczesnym społeczeństwie. W ten sposób stał się bliski każdemu człowiekowi. Dziś również jest obecny pośród nas, ukrywając swój majestat i swą Boską chwałę. Razem z aniołami uwielbiajmy więc Jego niepojętą miłość ku nam.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


POLSKA WIGILIA