NR 62 / 2008 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


DAR POKOJU


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEBóg stał się Człowiekiem – oto tajemnica dnia dzisiejszego! Warto uświadomić sobie, jak wielkich dzieł jesteśmy świadkami: Bóg narodził się dla mnie, aby mnie wyzwolić z grzechu. Gdyby na całym świecie nie było żadnego innego człowieka prócz mnie, On na pewno by się narodził – tak bardzo jestem dla Niego ważny. Oby ta radość i uświadomiona godność pomogły mi żyć już nie dla siebie, lecz dla Boga.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52, 7-10)
Centrum świata stanowił dla Izraelitów Syjon wraz ze stojącą na nim świątynią. Prorok Izajasz zapowiada, że właśnie tam pojawi się król, który będzie panował nad całym światem. Tymczasem Bóg zamieszkał między nami już nie w jednym, wybranym miejscu na ziemi, lecz w sercu każdego człowieka, który zechciał Go przyjąć.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


GODNOŚĆ CZŁOWIEKA