NR 58 / 2010 – III NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


OCZEKIWANIE NA MIŁOŚĆ

Trzecia Niedziela Adwentu jest wyjątkowa. Pojawia się różowy kolor szat liturgicznych, kwiaty, wiele razy powtarzamy słowo RADOŚĆ! Pierwszym motywem tej radości jest fakt zbliżania się chwili spotkania przychodzącego Pana. On jest dla nas źródłem prawdziwej radości. Prorok Izajasz mówi dzisiaj: Pokrzep ręce osłabłe, wzmocnij kolana omdlałe! Odwagi! Nie bój się! (por. Iz 35,3-4). Kiedy cierpisz, kiedy brak Ci pieniędzy, kiedy nie radzisz sobie z innymi lub samym sobą, kiedy tracisz radość i pokój ducha, wiedz, że Pan przychodzi, by pustynię zmienić w kwitnący ogród. Nawet, jeśli twe serce jest jak spieczony step, może w nim rozkwitnąć biała lilia.
Pan przez swoje sługi w sakramencie pokuty i pojednania chce dzisiaj rozlewać radość w naszych sercach. Zechciejmy skorzystać z tego! Boża radość często rodzi się w trudzie, w zmaganiach o czyste sumienie, o dobro wyświadczone bliźniemu, wymaga od nas wiele cierpliwości, ale jest prawdziwa! Dajmy Słowu Pana otworzyć nasze uszy, oczy i serce. Zechciejmy zobaczyć Go w Kościele, sakramentach, drugim człowieku… Mamy tyle powodów do radości mimo wszystko! Zły chce zasiać w naszych sercach zwątpienie, chce zaniepokoić, chce skupić naszą uwagę na prezentach, sprzątaniu, zewnętrznych przygotowaniach do Świąt. By mieć prawdziwą radość trzeba nam usłyszeć słowa Ewangelii, która jest Radosną Nowiną. I nie wątpić, że oczekujemy na narodziny MIŁOŚCI, a Ona zawsze daje prawdziwą RADOŚĆ!

ks. Bogusław Laskowski – paulista

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?”
(Mt 11,3)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Adwent przygotowuje nas do radosnego spotkania z Jezusem Chrystusem w Tajemnicy Bożego Narodzenia, kiedy to Ojciec Niebieski składa niejako losy swojego Syna w ludzkie ręce. Zobaczmy, że w podobny sposób Pan przychodzi do nas podczas każdej Mszy świętej, dając się nam cały w swoim Przenajświętszym Ciele i swojej Krwi. Prośmy, by ten czas uwrażliwił nas na głębsze przeżywanie Tajemnicy Eucharystii, w której Bóg jest nam tak bliski.

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 35,1-6a.10)

Dwie ostatnie niedziele Adwentu koncentrują się na historycznym przyjściu Pana, które przyniosło zbawienie nie tylko Narodowi Wybranemu, ale całej ludzkości. Czytane dziś proroctwo Izajasza przepełnia radość z nadejścia Zbawiciela. Jego przyjście jest porównane do życiodajnego deszczu, który spieczoną ziemię pustyni przemienia w żyzny ogród. Przynosi także wyzwolenie wszystkim uciemiężonym i znękanym ludziom.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia,
niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne,
niech się rozraduje także skacząc
i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono,
ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana,
wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe,
wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym:
«Odwagi! Nie bójcie się!
Oto wasz Bóg, oto pomsta;
przychodzi Boża odpłata;
On sam przychodzi, aby was zbawić».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń
i język niemych wesoło krzyknie.
I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem,
ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście,
ustąpi smutek i wzdychanie.

PSALM(Ps 146,7.8-9a.9bc-10)

Tradycja chrześcijańska rozpoznaje w dzisiejszym psalmie pochwałę i uwielbienie Jezusa Chrystusa, który przychodzi na świat, aby przynieść wybawienie. To On jest tym, kto karmi głodnych, przywraca wolność uwięzionym, czuwa nad sprawiedliwością i troszczy się o chorych, cierpiących i niemających opieki.

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Bóg dochowuje wierności na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.Ref.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.Ref.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Jk 5,7-10)

Oczekiwanie jest nieuchronnie związane z ćwiczeniem się w cierpliwości. Zwłaszcza oczekiwanie na Boga, który sam wybiera sobie miejsce i czas spotkania z nami. Św. Jakub porównuje chrześcijanina oczekującego przyjścia Pana do rolnika obsiewającego pole i cierpliwie czekającego na deszcz, który sprawi, że ziemia wyda plony.

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Iz 61,1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Mt 11,2-11)

Jan Chrzciciel, który kieruje z więzienia zapytanie do Jezusa: „czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”, staje się rzecznikiem wszystkich wątpiących i szukających prawdy o Bogu. Jezus nie traktuje tego pytania z wyrzutem, ale wskazuje na swoje znaki, czyny i słowa. One dają świadectwo temu, że jest prawdziwym Mesjaszem zapowiadanym przez proroków. Jan nie obawiał się pytać Jezusa o to, co trudne. I w tym warto go naśladować, szukając w Bogu odpowiedzi na pytania, które nie dają nam spokoju.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?». Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Ja cię tu zatrudniłem

Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom.
(Ef 6,7)

Moja córko!
Są dni, kiedy praca wydaje się nie mieć końca, twój szef jest wymagający, a osoby, które kochasz, są niewdzięczne. Chcesz uciec od tego wszystkiego. Posłuchaj. Możesz patrzeć na swoją pracę na dwóch poziomach. Na jednym z nich służysz ludziom: szefowi, klientom, członkom rodziny. A na wyższym poziomie – służysz Mnie. To Ja cię zatrudniłem i dałem wszystko, czego potrzebujesz do wykonania twojej pracy.
Skoro to jest twoje zadanie, powinnaś je dobrze wykonać. Każdego dnia uklęknij i powiedz: „Dobrze, Boże. Przeżyję ten dzień dla Ciebie, z Tobą i dla Twojej chwały. Zaopatrz mnie w paliwo i sprzęt. Pomóż mi w czynieniu Twojego wielkiego dzieła”.

Twój Agent z Biura Pracy, Bóg

* * * * * *

Największy dżentelmen

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was.
(Jk 4,8)

Moje dziecko!
Czy słyszałaś powiedzenie: „Bóg jest dżentelmenem”? To prawda. Chociaż pragnę przyjaźni z tobą bardziej niż czegokolwiek innego, za bardzo jestem dżentelmenem, aby wyważyć drzwi twojego serca i wtargnąć siłą. Kiedy jednak otrzymam od ciebie zaproszenie, przyjdę z radością. Wtedy poprosisz, abym wszedł, i wejdę.
W twoim sercu jest tak wiele spraw, które możemy dzielić. Pomogę Ci realizować twoje powołanie. Pomogę ci chodzić Moimi drogami. Oczyszczę twoje serce z każdego śladu dawnej grzeszności i umebluję pokoje twojego życia prawością. Moja córko, otwórz się na Moją miłość z dziecięcą prostotą, a razem zdziałamy cuda.

Największy dżentelmen, Bóg

Claire Cloninger, „E-mail od Pana Boga do kobiet”, Częstochowa 2007.