NR 2 / 2014 – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


JAK BÓG MÓWI DO MNIE?


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Jezus Chrystus przemawia do nas na różne sposoby. Czasem bezpośrednio do mojego serca, lecz nie mam pewności. Czasem przemawia Jezus przez ludzi, których spotykamy, lecz tu też nie mam całkowitej pewności. Jest jeden wyjątek, który daje mi pewność, że to naprawdę przemawia do mnie Jezus. Dzieje się to w Kościele! Jezus przemawia do mnie przez Tradycję i nauczanie Kościoła, przez liturgię, słowo Boże czytane w jedności z Kościołem. Wtedy mam pewność: „To Jezus do mnie mówi!”. Dzieje się to na każdej Mszy Świętej.

PIERWSZE CZYTANIE(Syr 24,1-2.8-12)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Pamiątka z urlopu – świadectwo egzorcysty