NR 32 / 2018 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


PASTERZ – OJCIEC TO SKARB

Mimo iż wyraźnie wszędzie w Piśmie świętym widzimy jasne przesłanie o równej godności i wartości każdego człowieka, to jednak wciąż Bóg wybiera kogoś, aby przewodził innym.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Bez pomocy Bożej nic nie możemy uczynić. Obdarowani wolnością dokonujemy mniej lub bardziej trafnych wyborów. To one prowadzą nas do Królestwa lub sprowadzają z drogi, która tam wiedzie. Niebo ma swój początek w ludzkim sercu. Jeśli nasza wola i czyny są poddane Bożym przykazaniom (por. kolekta), życie duchowe w nas kwitnie, choć tego nie zauważamy. Ludzie jednak dostrzegają to i przychodzą czerpać od nas pokój i radość, by odnajdywać się w tak bardzo niespokojnym i pogubionym dziś świecie.

PIERWSZE CZYTANIE(Ez 17, 22-24)


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Ojciec

Do dziś przetrwał w naszej mentalności sprawdzian męskości w postaci ojcostwa. Może dziś z przymrużeniem oka cytujemy maksymę, że mężczyzna powinien wybudować dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo, ale w cichości serca tak właśnie traktują swoje zadanie mężczyźni.