NR 31 / 2018 – 10 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Mobilizacja i przestroga

Realizatorzy filmów o życiu Pana Jezusa szukają obrazów, w których możemy zobaczyć Jego wskazania. Jeden z reżyserów, opowiadając o scenie, którą przypomina wybrany na dzisiaj fragment Ewangelii (Mk 3, 20-35), znalazł sposób, aby pięknie pokazać miłość Jezusa do Matki. Gdy Zbawiciel usłyszał o krewnych, którzy wraz z Maryją czekają na Niego przed domem, wyszedł na dwór, ogarnął Matkę ramieniem i, spoglądając na Nią z miłością, powiedział, że jest Mu bliski każdy, kto wypełnia wolę Ojca. W takim ujęciu stało się zupełnie jasne, że Ona jest pierwsza wśród tych, którzy chcą służyć Bogu. Maryja wskazana przez Jezusa jest wzorem i oparciem dla każdego, kto chce żyć po Bożemu.

Szukanie dobrych wzorców jest umacnianiem nadziei, o którym pisze dzisiaj święty Paweł i utwierdzaniem się w dążeniu do zbawienia (por. 2 Kor 4, 13 – 5, 1).

W trosce o nasze zbawienie Kościół ma obowiązek ostrzegania przed wszystkim, co może człowieka zwieść, odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze. Zawsze słysząc oskarżenia wobec Pana Boga, słysząc, że ktoś chce podważyć nasze zaufanie skierowane ku Stwórcy, wołajmy „Idź precz, szatanie!”.

Spokojnemu postępowaniu w stronę Chrystusowych obietnic najbardziej zagraża pomylenie zła i dobra. Dobrem jest wszystko, co nas przybliża do Boga, wszystko, co od Niego oddala, jest złem. A grzech przeciw Duchowi Świętemu to świadome uleganie pokusie, która podpowiada, że Pan Bóg nie chce dla nas najwyższego dobra. Ten grzech nie może być przebaczony dlatego, że człowiek, który uległ takiej pokusie, nie żałuje i nie prosi o przebaczenie.

ks. Zbigniew Kapłański


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Antyfona na wejście podpowiada, gdzie szukać pomocy, kiedy otaczają nas ciemności. Wiara pomaga uczynić krok po ciemku i sprawia, że zapala się „światło”. Gdybyśmy zawsze wiedzieli, co należy czynić i dokąd pójść, wiara nie byłaby nam potrzebna, co więcej, nie byłaby wiarą. To dzięki wierze mamy siłę do dźwigania słabości własnych i cudzych. Bóg jest naszą opoką i twierdzą. Pomaga poznać i wypełnić wszystko, co jest słuszne (por. kolekta).

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 3, 9-15)

Dziecko, gdy wyrządzi szkodę, najczęściej chowa się lub przerzuca winę na kogoś innego, co czasem bywa absurdalne. Adam po spożyciu zakazanego owocu ukrywa się przed Bogiem, a następnie obwinia Ewę. Jezusowa zasada: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie (Mt 5, 37) jest w życiu bardzo pomocna. Jeżeli na pytanie nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi, lecz pojawia się zakłopotanie, pojawia się ryzyko wejścia na drogę kłamstwa.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


WYBIERZ!

Wybierz!, to ostatnie –słowo-klucz, które podpowiada nam bł. Jakub Alberione.