NR 39 / 2018 – 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Kto za to zapłaci?


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Dzisiejsza liturgia przypomina o tym, że manna na pustyni była przedsmakiem prawdziwego Chleba, którym staje się Jezus. Tylko On jest w stanie zaspokoić każdy ludzki głód i wszelkie pragnienie serca człowieka. Komunia z Chrystusem, łamanym Chlebem, musi być Komunią z tymi, którzy są członkami Chrystusa, i pobudzać do budowania lepszego oraz bardziej sprawiedliwego dla wszystkich świata. Przyjmując Ciało Pana, sami mamy stawać się, według słów św. Brata Alberta Chmielowskiego, „dobrzy jak chleb”.KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Dziennik duszy

Dłuższy czas byłam w celi, gdzie leżała ciężko chora sparaliżowana luteranka, której gdy tylko mogłam, to pomagałam w jej niedołęstwie. Ona mnie wiele wyświadczała dobroci. Była też bardzo delikatna co do różnicy naszej wiary i na ten temat rozmawiać wcale nie chciała.