NR 40 / 2018 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Przebiegłość Miłości

„Miłość przyoblekła się w ciało, aby podbić serce człowieka, lecz człowiek rozpoznał Miłość i przybił ją do krzyża. Wtedy Miłość przybrała postać pokarmu. Przemieniła się w chleb i pokornie czekała. Kiedy zgłodniały człowiek go zjadł, Miłość powróciła do swego domu, do serca”.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Bóg nieustannie towarzyszy człowiekowi na drogach jego życia, a jednocześnie oczekuje od niego wiary. Konkretną pomocą w trudnej codzienności staje się pokarm, którym Pan obdarza nie tylko biblijnego proroka Eliasza, ale również swoich uczniów. Tym samym wzywa ich do bycia dobrymi i miłosiernymi wobec innych. Stanie się to możliwe, gdy odrzucą ze swojego życia gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie oraz złość. Wszystko po to, by kroczyć przez życie Bożym „szlakiem miłości”.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Wielka tajemnica wiary (cz. 1)

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (…) zawiera się w niej całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha (KKK 1324).