NR 42 / 2018 – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Życiodajny pokarm

Gdybyśmy wzięli naprawdę do serca słowa dzisiejszej Ewangelii, w których Pan Jezus tak wyraźnie mówi o tajemnicy Eucharystii, i pozwolili się im prowadzić, to chyba nigdy, ale to nigdy z własnej woli, lenistwa czy wygodnictwa nie opuścilibyśmy niedzielnej Mszy świętej z pełnym w niej uczestnictwem, to znaczy z przyjęciem Najświętszego Ciała Chrystusa.

Jezus, nauczając tłumy, mówił, że jest Chlebem, dającym życie wieczne: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Czy można dobitniej wyrazić zbawczą moc Eucharystii? Potrzebujemy tego Pokarmu, by nie ustać na drodze wiary, by nie stracić duchowej jedności z Bogiem i bliźnimi, by nasze życie duchowe mogło przypominać raczej kwitnący ogród niż bezwodną pustynię. Jeśli zdarza mi się zaniedbywać udział w Eucharystii, to znaczy, że wciąż tak mało rozumiem ze słów Chrystusa, a moje serce pilnie potrzebuje nawrócenia, czyli otwarcia na łaskę i rozpalenia na nowo miłością do Boga.

Przyjmując Eucharystię i żyjąc nią na co dzień, coraz bardziej upodabniamy się do Tego, który do nas przychodzi. Trafnie wyraził to w jednym ze swoich kazań Święty Augustyn: „Kiedy spożywacie ten pokarm i pijecie napój, zmieniają się one w was; tak i wy zostajecie zmienieni w Ciało Chrystusa, jeśli żyjecie w posłuszeństwie i pobożności”. Dzięki Eucharystii, coraz wyraźniej stając się Chrystusowi, podobamy się Ojcu Niebieskiemu, a On może w nas rozpoznać podobieństwo do swojego umiłowanego Syna.

o. Jarosław Krawiec, dominikanin


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Eucharystia to szczególna uczta miłości, na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni przez Chrystusa. Ta wielka tajemnica naszej wiary stoi w centrum życia Kościoła. Jezus daje siebie samego jako pokarm, przypominając w ten sposób, że źródło wszelkiego życia jest w Nim. Chodzi o prawdziwe życie, a nie tylko o to, które stanowi pozór czy złudzenie. W ten sposób Zbawiciel pozwala nam odkrywać mądrość, dzięki której nie myślimy już tylko o sobie, ale stajemy się darem dla innych.

PIERWSZE CZYTANIE(Prz 9, 1-6)


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Święty Bernard z Clairvaux,

prezbiter i doktor Kościoła