NR 49 / 2018 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

W czasach Jezusa kobieta uznawana była za całkowicie zależną od swojego męża, a według dominującej wśród faryzeuszów interpretacji prawa Mojżeszowego mąż mógł oddalić ją z jakiegokolwiek, najbardziej nawet błahego powodu. Również dzieciom odmawiano wówczas jakichkolwiek praw. Według ówczesnej pedagogiki dziecko miało dopiero stawać się pełnowartościowym człowiekiem, ucząc się – dzięki surowej dyscyplinie – rozróżniać między dobrem a złem.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia przypominają nam o Bożym zamyśle wobec małżonków i rodziny. Dzięki tej wizji małżeństwa historia ludzkości nadal trwa oraz rozwija się królestwo Boże. Warto także pamiętać o tym, że nieodzowną rolę w relacjach rodzinnych i małżeńskich odgrywa miłosierna miłość.

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2, 18-24)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Jak uratować małżeństwo?

Jestem wykończona. Mam wrażenie, że próbowałam już wszystkiego. Niezależnie od tego, co zrobię, on i tak mnie odtrąca. Nie chcę rozwodu, ale przecież nie mogę zmusić go do miłości. Czasami zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej po prostu go zostawić.