NR 50 / 2018 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


On Sam jest Nagrodą

Może i dobrze, że prawdopodobnie nikt nie przeprowadził badań ukazujących, o co ludzie proszą Pana Boga. Ale często podczas sprawowanych Mszy Świętych słyszymy prośby o zdrowie, o powodzenie podczas egzaminu, o zgodę w rodzinie, o trzeźwość i wiele, wiele innych spraw.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Codzienne życie zdominowane jest przez realizację różnego rodzaju dążeń, pragnień, zdobywanie kolejnych szczebli awansu zawodowego czy społecznego. W tym wszystkim prawdziwą perłą wydaje się pochodząca od Boga mądrość serca, którą On objawia w swoim słowie. To o nią prosi król Salomon, podobne pragnienie wyraża psalmista. W naszych czasach prorokiem poszukującym mądrości był Jan Paweł II – Papież Rodziny. Widział on nie tylko nową wiosnę Kościoła, ale był również przekonany, że zbawienie świata przyjdzie przez odnowioną chrześcijańską rodzinę. Przecież i Chrystus, zbawienie świata, przyszedł na ziemię przez Świętą Rodzinę.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Człowiek i historia

Karol Wojtyła nie tylko jest Polakiem, ale nie zapomina o swojej ojczyźnie (już samo słowo „ojczyzna” nie jest mile widziane we Włoszech lat siedemdziesiątych, które – pomne faszyzmu – nieufnie odnoszą się do słów takich jak ojczyzna czy naród).