NR 51 / 2018 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Co chcemy głosić?

„Nie należy iść do ludzi, jeżeli nie żyjemy tym, co się głosi”.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Wiara to ufne powierzenie Bogu siebie oraz swojego życia. Takie doświadczenie przeżywa cierpiący Sługa Pański, nie jest ono obce psalmiście, a jego dopełnienie stanowi złożona przez Chrystusa ofiara na krzyżu. Wiara to również pomoc w przeżywaniu cierpienia. Może nam ono pomóc w porządkowaniu i oczyszczaniu naszego życia z popełnionych grzechów. Autor Listu do Hebrajczyków wzywa, abyśmy przybliżyli się z ufnością do Jezusa. Wtedy dopiero zobaczymy właściwą hierarchię wartości.

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 53, 10-11)


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


„Most miłosnego zaufania”

W miarę rozwoju człowiek odkrywa, że jego ręce są puste i że jest daleko od Boga. Od Boga oddziela go przepaść, której nie pokona o własnych siłach. Ojciec Conrad de Meester stworzył znakomite porównanie dla oceny tej sytuacji, mówiąc o moście nadziei: