NR 53 / 2018 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Taki duży, taki mały…

Może świętym być! Czy aby na pewno? Tak, każdy z nas może być świętym. Przekonuje o tym nie tylko znana nam piosenka, ale – co ważniejsze – słowo Boże i dzisiejsza uroczystość. „Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem” (Ap 7, 9).


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Nieprzeliczona jest rzesza tych, którzy zostali zbawieni i cieszą się wieczystym oglądaniem Boga. Święci nieznani, święci dnia codziennego, święci z sąsiedztwa… Oni nam przypominają o powołaniu każdego z nas do uczestnictwa w Bożej chwale i są świadectwem uświęcającej mocy Bożego Ducha. Wezwani do tej radości podążamy w wędrówce wiary, by kiedyś dołączyć do ich grona.

PIERWSZE CZYTANIE(Ap 7, 2-4. 9-14)

Różnorodność, charakteryzująca ludzi, ma swój „wspólny mianownik” w przynależności wszystkich do Boga. Każdy człowiek jest przez Niego stworzony i wezwany do uczestnictwa w Jego Boskiej naturze. Od nas jednak zależy, czy przyjmiemy ten dar, by, współpracując z nim, stanąć kiedyś przed Bogiem z pieśnią chwały. Jako obmyci Jego Krwią, zostaniemy dopuszczeni do kontemplowania Jego Oblicza na wieki.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Święci patronowie

Chrześcijańskie Martyrologium jest ciągle powiększane o nowe postaci Bożych herosów. Przeglądając nawet pobieżnie ten zbiór, można zauważyć, że znajdują się w nim przedstawiciele wszystkich epok, stanów kościelnych i społecznych, obojga płci, każdego wieku, przedstawiciele większości państw i zawodów. Panorama ta obejmuje zatem postacie biblijne, a kończy się na współczesnych.