NR 54 / 2018 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


SŁUCHAJ IZRAELU…

Gdy weźmiemy pod uwagę, że prawo żydowskie zawierało 614 nakazów i zakazów, nie dziwi pytanie postawione Jezusowi przez nauczyciela Pisma: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Świat potrzebuje miłości. To z niej wypływa pokój, prawdziwy dobrobyt i rozkwit tak jednostek jak i społeczeństw. Często jednak owa miłość jest wypaczona, sprowadzana do doraźnej przyjemności i zadowolenia. Dzieje się tak, gdy nie czerpiemy jej od Boga. To, co sami staramy się stworzyć, to tylko jej namiastki, które nie wypełniają nieskończonych pragnień naszego serca.

PIERWSZE CZYTANIE(Pwt 6, 2-6)

Bojaźń Boża i miłość idą w parze. Ta pierwsza nie jest bowiem lękiem, ale wyrazem szacunku, czci i pietyzmu w relacji ze Stwórcą. Miłość natomiast jest źródłem wszystkich tych postaw. Wezwani do słuchania, stajemy przed Panem jako ci, którym złożone są wielkie obietnice. Ich wypełnienie ze strony Boga jest pewne – z naszej natomiast zależy od tego, do jakiego stopnia się na nie otworzymy.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Męczennik jedności

bł. Gomidas Keumurdżian (16325256-1707)

Pius XI beatyfikację tego ormiańskiego kapłana nazwał ozdobą obchodów swojego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. W zeszłym roku przypadała z kolei 310 rocznica śmierci tego mało znanego ormiańskiego błogosławionego.