NR 57 / 2018 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Prawdomówność

Mogłoby się wydawać, że mowa o królowaniu Boga jest tylko pobożnym życzeniem. Obecnie trudno odnaleźć narody i społeczności, w których Pan byłby ich władcą.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


W naszym świecie jest tak wielu władców, którzy sprawują swój urząd nad powierzonymi sobie państwami i narodami. To panowanie ma jednak charakter doczesny i przejściowy. Nie trwa wiecznie i nie jest samo dla siebie przyczyną. Jezus Chrystus jest Panem Wszechświata, Panem czasu i wieczności. Jeśli świadomie przynależymy do Jego królestwa, będziemy mieć udział w Jego wiecznym panowaniu.

PIERWSZE CZYTANIE(Dn 7, 13-14)


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Eksplozja witalności

W Sassello, miasteczku o wierze prostej i tradycyjnej, dzieci w maju udają się z rodzicami do parafii, aby wspólnie modlić się na różańcu. Zwyczajem jest podpisywanie listy obecności, a nagrodą za regularny udział – parafialna wycieczka.