NR 60 / 2020 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w nocy

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Noc, która wzmacnia ducha

W tę bożonarodzeniową noc dołączamy się w naszych modlitwach do anioła Pańskiego, aby razem z zastępami niebieskimi, wspólnie wyśpiewać „Chwała Bogu na wysokościach”.

Spędzony w gronie najbliższych wieczór przy wigilijnym stole, rozpala nasze serce. Rodzinne śpiewanie kolęd wprowadza nas w klimat Bożego Narodzenia. Dzisiejszy wieczór należy do najpiękniejszych w ciągu całego roku. Chociaż za oknami może pojawić się mróz i śnieg, serca nasze przepełnione są żarem. Ale tylko wtedy, kiedy jest w nas miłość. Jak mówi św. Paweł: „gdybym mówił językami ludzi i aniołów a nie miał miłości, byłbym niczym”. Bo na nic zdają się nasze kolędowe śpiewania, na nic biały opłatek na wigilijnym stole, gdy są wśród nas kłótnie i waśnie.

Kiedy nie było dla Świętej Rodziny miejsca w gospodzie, Józef nie załamywał rąk, ale z właściwą dla mężczyzny determinacją i troską o rodzinę znalazł betlejemską grotę. Stworzył Maryi takie warunki, że mogła poczuć się bezpiecznie. Niech ta postawa będzie wzorem dla mężów i ojców rodzin. Nawet jeśli w życiu pojawiają się trudności, bądźcie, Panowie, opoką dla swojej rodziny!

Gdyby nie wspaniałomyślne fiat Maryi, jej „niech mi się stanie według słowa Twego”, Pan by się nie narodził. Bądźcie, drogie Panie, wrażliwe na Boży głos! To Bóg was czyni często duchowym filarem rodzin. Wpatrując się w Nowonarodzonego, nabierajcie siły i odwagi, aby być kochającymi żonami i matkami. Macierzyństwo to piękny dar, który trzeba pielęgnować. Ma on swój nie tylko fizyczny wymiar, ale jest w nim ukryty „obraz i podobieństwo Boga”.

Niech te bożonarodzeniowe święta będą okazją wzmocnienia tego, co w was słabe. Przychodzimy do Jezusa jak pasterze, których oświecił blask betlejemskiej gwiazdy. Przeniknięci jej światłem, wracajmy do domów, przepełnieni Bożą miłością.

ks. Mariusz Krawiec, paulista

Pełnych pokoju i radości
oraz wypełnionych Bożą obecnością
świąt Bożego Narodzenia
życzy Redakcja i Współpracownicy
biuletynu liturgicznego Dzień Pański.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Tej nocy udajemy się do Betlejem. Idziemy, jak pasterze, by w mieście Dawidowym spotkać Jezusa. Oni stają się dziś naszymi przewodnikami – ucząc jak mamy czuwać. „Nasze życie może być oczekiwaniem, które nawet w nocach problemów powierza się Panu i pragnie Go; wtedy otrzyma Jego światło. Lub zarozumiałością, gdzie liczą się tylko własne siły i własne środki” (papież Franciszek).

PIERWSZE CZYTANIE Iz 9, 1-3. 5-6

Książę Pokoju zasiądzie na tronie Dawida. Przyjdzie, aby wyzwolić ciemiężony lud, kładąc kres panowaniu wrogich narodów. Starotestamentalne oczekiwanie Mesjasza-Wyzwoliciela spełni się wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Tradycja Kościoła interpretuje ten tekst jako proroctwo Izajasza bezpośrednio opowiadające o Jezusie, potomku Dawida, który przynosi światu prawdziwy pokój i zbawienie.


Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże.

PSALM Ps 96

Pieśń nowa wznosi się do Boga z krańców ziemi. Jest pełnym radości wysławianiem Boga, „który już się zbliża”. Modlimy się dziś należącym do liturgii szabatowej Psalmem 96, mając przed oczyma „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. To Jego przyjście na świat jest dziś powodem do radości dla wszystkich pokoleń.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.
Ref.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.
Ref.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Ref.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Ref.

DRUGIE CZYTANIE Tt 2, 11-14

Możemy odpowiedzieć na miłość Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie przez sprawiedliwe i pobożne życie, w nadziei otrzymania nagrody, jaką będzie życie wieczne. Autor Listu do Tytusa w kilkunastu słowach głosi najważniejsze prawdy wiary, zachęcając do życia zgodnie z nimi.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 2, 10-11

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.
Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 2, 1-14

Co by się stało, gdyby Maryja i Józef zapukali do moich drzwi? Czy znaleźliby miejsce w moim domu? Syn Boży przyszedł na świat nie w gospodzie, ale w grocie. To żłóbek stał się pierwszym ołtarzem, na którym spoczęło Najświętsze Ciało. Bóg pragnie być dziś przyjmowany do naszych serc i domów. Pragnie zamieszkać pośród swego ludu. Obyśmy nigdy nie zamykali przed Nim naszego życia.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których sobie upodobał».

Oto słowo Pańskie.

 


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Pełnych pokoju i radości

oraz wypełnionych Bożą obecnością

świąt Bożego Narodzenia

życzy

Redakcja i Współpracownicy
biuletynu liturgicznego
Dzień Pański