NR 1 / 2021 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


NIEZWYKŁE MACIERZYŃSTWO

Wielki czciciel Maryi abp Fulton Sheen w nawiązaniu do dzisiejszej uroczystości zauważył: „Klucz do zrozumienia Maryi jest następujący: nie zaczynamy od Maryi. Zaczynamy od Chrystusa, Syna Żywego Boga! Im mniej o Nim myślimy, tym mniej myślimy o Niej; im więcej o Nim myślimy, tym więcej myślimy o Niej; im bardziej uwielbiamy Jego bóstwo, tym bardziej czcimy Jej macierzyństwo; im mniej uwielbiamy Jego bóstwo, tym mniej mamy powodów, żeby Ją szanować”.

Liturgia Kościoła doskonale współgra z logiką myślenia arcybiskupa. Zaczynamy od Uroczystości Bożego Narodzenia, aby przejść do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Oba święta są ze sobą nierozerwalnie związane, jedno wynika z drugiego i prowadzi do głębszego zrozumienia tajemnicy naszego zbawienia. O tej tajemnicy zwięźle, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie pisał święty Paweł Apostoł: „gdy nadeszła pełnia czasu. Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”.

W wodach chrztu świętego to Boże, przybrane synostwo stało się dla każdego z nas faktem. Jezus Chrystus stał się dla mnie i dla ciebie Bratem, zaś Maryja naszą przybraną, kochającą Matką. Tym sposobem błogosławieństwo synów Izraela – pierwsze dzisiejsze czytanie – również naszym błogosławieństwem. Jak tu się wobec tych wydarzeń nie zadziwić? Jak nie naśladować Maryi, która wobec Bożych dzieł, jakie zaszły w jej życiu: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”?

o. Marek Cul OP

Pełnego Bożego błogosławieństwa
Roku Pańskiego 2021
wszystkim Czytelnikom
naszego biuletynu

życzy Redakcja Dnia Pańskiego

<!–[if gte mso 9]><w:LsdException


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Pierwszy dzień nowego roku jest w Kościele obchodzony jako uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Wpatrujemy się dziś w Jej matczyne oblicze, prosząc, by była naszą orędowniczką i opiekunką. Ta, która jest Matką Chrystusa i Matką Kościoła, niezawodnie prowadzi swoje dzieci do poznania Jej Syna, a naszego Pana.

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6, 22-27)

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb.

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67, 2-3. 5 i 8)

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ref.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4, 4-7)

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1, 1-2a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Matka żyjących

O Maryjo! Jak Jezus narodził się z Ciebie w ciele w pierwsze Boże Narodzenie, tak my narodziliśmy się z Ciebie w duchu w drugie Boże Narodzenie. To zrodziło nas do nowej rzeczywistości duchowej relacji z Bogiem jako naszym Ojcem, Jezusem jako Bratem i z Tobą jako naszą Matką! Skoro matka nie może zapomnieć o dziecięciu swojego łona, podobnie Ty, Maryjo, nie zapomnisz o nas. I tak jak byłaś Współodkupicielką w pozyskiwaniu łask życia wiecznego, bądź naszą Współpośredniczką w ich rozdzielaniu. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, bo jesteś Matką Tego, który wszystko może. Skoro Twój Syn nie odmówił Twojej prośbie na weselu w Kanie, to nie odmówi również na niebiańskiej uczcie, gdzie zostałaś ukoronowana na Królową aniołów i świętych. Proszę, wstaw się za mną u Twojego Syna, aby przemienił wodę moich słabości w wino mojej siły. Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, którzy stoimy u stóp krzyża. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Abp Fulton J. Sheen,
Łzy Jezusa. Antologia,
Edycja Świętego Pawła 2020.

Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji abp. Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża. Według autora, zawiera się w nich pełny katechizm życia duchowego. Zatem temat wiary przewija się w całej książce, ale jest też osobny rozdział poświęcony wierze. Sheen analizuje w nim sposób myślenia człowieka i dostarcza argumentów na istnienie Boga, Jego miłości i działania. Książka ta to inspirujące wezwanie do świętości, a zarazem źródło duchowej siły.

Przeczytaj fragment…