NR 19 / 2021 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, Msza w dzień

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ON IDZIE KU NAM!

Każdy dzień naszego życia przynosi nam niezwykłe wydarzenia. Nawet gdy nic specjalnego się nie dzieje, żyjemy. I samo to jest niezwykłe. Tajemnicy naszego życia nie da się opisać słowami. Czasem udaje się to poetom, artystom. Czynią to przez symbole, metafory. Czasem opisem tej tajemnicy jest cisza, brak słów.

Tajemnicą dla nas pozostaje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To główny temat naszej wiary, a jednocześnie największa tajemnica. W Ewangeliach mamy opis tego, co działo się przed zmartwychwstaniem i opisy pustego grobu. Sam moment, kiedy Jezus powstał z grobu pozostaje tajemnicą. Nie ma świadków, nie ma opisów. Odsunięty kamień, anioł, płótna, chusta. W przedziwny sposób płótna i chusta są jedynymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. Tak jakby to, czego nie można wyrazić słowami, miało pozostać niewyrażalne.

Moment zmartwychwstania pozostaje ciszą, nienazwaną i nieopisaną. Jeżeli cisza, to dlaczego dziś tajemnicę zmartwychwstania wyrażamy głośnym Alleluja, dźwiękami dzwonów i dzwonków? Ponieważ nie pusty grób jest tematem dzisiejszego dnia, a spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem! A jak wiemy z Ewangelii, można Go było dotknąć, można było z Nim zasiąść do stołu, porozmawiać. Zmartwychwstały nie jest złudzeniem, a żyjącym Jezusem! Mamy dokładne i konkretne opisy jak wyglądał, co mówił i co czynił. Jezus żyje!

W dzisiejszej Ewangelii Maria Magdalena pragnie szukać ciała Jezusa. A już niedługo sam zmartwychwstały Jezus wyjdzie jej na spotkanie. Nam również wydaje się, że szukamy Jezusa. A to On nieustannie idzie ku nam. Pokonując przeszkody, aby nas spotkać.

o. Tomasz Słowiński, dominikanin


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Najważniejszy dzień w roku liturgicznym, upamiętniający najważniejsze wydarzenie w historii. Chrystus zmartwychwstał! To wydarzenie nadaje sens i cel istnieniu świata i życiu człowieka. Po czterdziestu dniach duchowego przygotowania, przeżywszy celebrację Świętego Triduum i Nocy Paschalnej, dziś Kościół z wielką radością, ale już na spokojnie, bardziej refleksyjnie kosztuje najważniejszej tajemnicy swojej wiary.


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43)

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 118)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3,1-4)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1Kor 5,7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 20,1-9)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


PASCHA ZMARTWYCHWSTANIA

„Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego, zachowaj w Twoich nowych dzieciach Ducha, którego im udzieliłeś, aby odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie w czystości”.

„Boże, zwyciężywszy śmierć w dzisiejszym dniu przez Jednorodzonego Syna Twojego, otworzyłeś nam bramy wieczności! Przyjdź tedy z pomocą i wypełnij pragnienia, które sam uprzednio łaską swoją w nas wzbudzasz”.

ks. Jakbu Alberione
Krótkie medytacje na każdy dzień roku
Edycja Świętego Pawła, 2014.

Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel zakonnej Rodziny Świętego Pawła, stworzył własną szkołę duchowości zbudowaną na nabożeństwie do Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia. Oparte na niej dzieło Krótkie medytacje na każdy dzień roku są zbiorem 365. rozważań, które pomogą Czytelnikowi zgłębić najważniejsze prawdy wiary oraz dowiedzieć się, jak praktycznie żyć nimi na co dzień. Każda medytacja kończy się propozycją rachunku sumienia i postanowienia oraz krótką modlitwą. Jest to cenna pomoc dla każdego kto, konsekwentnie chce pogłębiać i regularnie rozwijać swoje życie duchowe. Bogactwo treści i nowatorskie ujęcie wielu zagadnień sprawiają, że książka ta, choć napisana kilkadziesiąt lat temu, nic nie traci na swojej aktualności.