NR 58 / 2021 – 1 NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


CZAS NA PRZEBUDZENIE

Gdy wykonujemy jakąś pracę, po jakimś czasie przychodzi znużenie. Zaczynamy wykonywać czynności automatycznie. Nazywamy to rutyną. Dotyczy to również naszego życia duchowego.

Pan Bóg, który obdarzył nas darem wiary, daje nam szansę wyjścia z tej rutyny. Jednym ze sposobów Jego działania jest rok liturgiczny w Kościele. Dzięki temu możemy przeżywać przebudzenie w wierze.
Dziś rozpoczynamy takie przebudzenie. To czas Adwentu. Od dziś znowu przypominamy sobie, że jesteśmy ludźmi oczekującymi. Znowu czekamy na narodzenie Jezusa. Ale przede wszystkim czekamy na drugie Jego przyjście!
Nie jest to bierne czekanie. Żyjemy naszym codziennym życiem, wypełniając to, co wyznacza nam nasze powołanie. Stosujemy w tym klucz miłości, do jakiej wezwał nas Jezus. Ten klucz jest niezbędny, aby przebaczyć, aby mieć miłosierdzie dla naszych bliźnich. Jednocześnie czuwamy. Przede wszystkim na modlitwie, która jest źródłem naszej codzienności.
Czuwamy, pamiętając, ze życie chrześcijanina to też walka duchowa. Uczymy się rozpoznawać pokusy i mamy odwagę je odrzucać. W naszej codzienności przypominamy sobie, że wszystko jest łaską. A moim zadaniem jest współpraca z łaską Bożą.
Czas Adwentu to też zaproszenie do odnowienia osobistej relacji z Jezusem. To czas, aby znowu zadać sobie pytanie: „Kim dla mnie jest Jezus?”. Dziś, w tym czasie mojego życia. Aby odkryć na nowo siłę miłości Jezusa. Aby oczekiwać Jego przyjścia z radością, nie ze strachem.

o. Tomasz Słowiński, dominikanin


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 33, 14-16)

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25, 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14)

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 3, 12 – 4, 2)

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85, 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 21, 25-28. 34-36)

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


PRZEZ MARYJĘ, W CHRYSTUSIE I KOŚCIELE

Wszystko pochodzi od Boga-początku, aby wrócić do Boga-celu, ku Jego chwale i dla szczęścia człowieka.

Maryja kieruje na pewną drogę, jaką jest Chrystus, w Kościele przez Niego założonym. W Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, staliśmy się dziećmi Boga i Jego dziedzicami. Człowiek i ludzkość otrzymują przez niewidzialnego Chrystusa w widzialnym Kościele dobra doczesne i wieczne szczęście. Wszystkie dzieci Boże są oczekiwane w domu Ojca Niebieskiego. Dzięki Maryi każdy może znaleźć przez ducha miłości i apostolstwa.


MODLITEWNIK

Boże mój, jestem w pełni dziełem Twojej wszechpotężnej miłości. Uwielbiam Cię, Boże mój, jeden w naturze i w trzech Osobach. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie do szczęśliwości, która jest w Tobie, i dla Twojej wiecznej chwały. Zbaw mnie przez Twą łaskawą wszechmoc!

Sprawdź na edycja.pl