NR 4 / 2022 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Chrzest Pański jest wprowadzeniem w tajemnicę miłości Trójcy Przenajświętszej. Nie jest to zwykła manifestacja Trzech Osób Boskich, ale objawienie tajemnicy miłości i jedności w Bogu. Nie chodzi o zewnętrzny znak zanurzenia w wodach Jordanu, ale wewnętrzne poczucie jedności i umiłowania. Ta wspólnota Osób Boskich jest modelem i źródłem całego stworzonego wszechświata. Chrzest włącza nas we wspólnotę Kościoła i zapewnia, że jesteśmy umiłowani w Chrystusie. Usłyszenie i przyjęcie tej Dobrej Nowiny stają się drogą rozwoju duchowego i realizacji powołania we wspólnocie Trójcy Przenajświętszej.

JESTEŚ KOCHANY

Pan Bóg jest niezmienny. Jeśli raz coś mówi, to nigdy nie zmienia zdania. W dniu naszego chrztu powiedział każdemu z nas, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Kocha nas tak bardzo, że ani razu od tamtej chwili nas nie opuścił. I nigdy nie opuści.

Tak bardzo ludzie dzisiaj cierpią, bo czują się niekochani, odrzuceni, mało wartościowi. Jak łatwo nam uwierzyć w jeden, nawet przelotny uśmiech drugiego człowieka, albo jedno miłe słowo. Jakże trudniej uwierzyć Bogu, który swoją miłość potwierdził raz na zawsze, posyłając Syna, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Jak trudno uwierzyć Bogu, który, jak mówi pewien mądry franciszkanin: „kocha nas tak bardzo, że nie może od nas oczu oderwać”.
Czytania dzisiejszej niedzieli doskonale przypominają nam, że „Pan Bóg nie ma względu na osoby” (II czytanie), „każdego z nas powołał słusznie” (I czytanie), a w każdym swoim dziecku „ma upodobanie” (Ewangelia). Nie przypadkiem właśnie te czytania towarzyszą nam w święto Chrztu Pańskiego. To wszystko zawiera się w sakramencie chrztu świętego. Tamtego dnia każdy z nas stał się przybranym synem Ojca.
Przypomnij sobie dzisiaj datę twojego chrztu. Obejrzyj zdjęcia, jeśli je masz. Poczuj się na nowo kochany, jedyny i wyjątkowy. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Należysz do wspólnoty Kościoła. Masz miliony braci i sióstr na całym świecie.

Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 1-5. 9-11)

Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy».
Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30)

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie,
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)

Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 3, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 3, 15-16. 21-22)

Chrzest Jezusa

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


UKOCHANY JEST POSŁANY

„Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (EG 120)..

Te słowa papieża Franciszka przypominają nam, że chrzest, jak każda łaska, jest darem i zadaniem. Zdaniem papieża nikt, kto spotkał się z miłością Bożą, nie może wyrzec się udziału w ewangelizacji.
Duchowość Kościoła jest katolicka, to znaczy powszechna, misyjna. Wymaga wzięcia pełnej odpowiedzialności za ewangelizację świata.
Błogosławiony Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, był zdania, że obowiązek bycia misjonarzami w naszej codzienności oraz współpracy misyjnej wynika z codziennej chrześcijańskiej modlitwy „przyjdź królestwo Twoje”. Ojciec Paweł pytał: „A jak ma ono przyjść, jeśli nie będziemy wszyscy współpracować w tym jego przyjściu? Kto da misjonarzy Kościołowi, kto będzie ich wspierał w trudnej pracy, jeśli nie my?”. Hasłem życia tego Błogosławionego były słowa: „Cały Kościół dla nawrócenia całego świata”. Cały Kościół, to znaczy każdy ochrzczony, wierzący w Chrystusa.
Papierkiem lakmusowym tego, na ile nasza wiara jest mocna, żywa i prawdziwa, jest właśnie zatroskanie i zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła. Jak napisał Jan Paweł II, „Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa” (Redemptoris Misio 71).
Kiedy będziesz dzisiaj modlił się słowami Modlitwy Pańskiej, zwróć uwagę na słowa, o których pisał o. Manna. Jesteś ochrzczony, jesteś misjonarzem. Nie potrzebujesz wyjeżdżać w dalekie kraje, swoją misję realizujesz w świadectwie prawdziwie chrześcijańskiego życia. W najbardziej prozaicznych drobiazgach codzienności.

Papieskie Dzieła Misyjne