NR 30 / 2022 – 6 NIEDZIELA WIELKANOCY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Jako Kościół zbudowany na fundamencie apostołów oddajemy cześć Bogu, gorliwie sprawując sakrament Ojcowskiej miłości, uobecnienie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Ten sakrament mocą Ducha Świętego czyni nas zdolnymi do zachowywania przykazań, które realizujemy w miłości wzajemnej. Nasza wiara jest dynamiczna – pogłębia się, wzrasta i poszerza horyzonty myślenia. Prośmy w Eucharystii, abyśmy otwarci na działanie Ducha Świętego nieśli pokój Boży wszystkim narodom.

KOCHAĆ BOGA

Ludzie dziś wręcz prześcigają się w tym, by stworzyć coraz bardziej wymyślną definicję miłości lub, podpierając się badaniami i osiągnięciami naukowymi rozmaitych „uczonych”, zauważają, iż człowiek miłością może obdarzyć praktycznie każdy byt. Jak w swoim życiu odnaleźć i pielęgnować miłość, która nie przemija?

Wielu ludzi nie myśli dziś o tym, co nie przemija, co nie ma kresu. Wydaje się, iż interesuje ich tylko to, co teraz, to, czego w tej chwili doświadczają. Niewątpliwie tym, co nie ma kresu i niestety często jest poza horyzontem zainteresowań człowieka XXI wieku jest miłość Chrystusa ku nam.
On nie tylko oddał za nas swoje życie, umierając na krzyżu, lecz zmartwychwstał i obiecuje, iż mimo, że musi wrócić Ojca, nie zostawi nas bez odpowiedniej pomocy. Jezus zapowiada dziś, że kiedy zakończy swą ziemską działalność, Duch Święty, owoc miłości Ojca i Syna, będzie Tym, który nauczy i przypomni o Chrystusowych słowach.
Jak zatem poznać człowieka, który żyje Bożym tchnieniem? W jaki sposób żyje ten, kto pragnie w swym życiu doświadczyć mocy Ducha Świętego? Odpowiedź na te nurtujące nas pytania jest prostsza, niż nam się wydaje. Otóż konieczne jest życie Chrystusową nauką, zachowywanie jej i głoszenie swoim życiem. Właśnie taka postawa jest wręcz podręcznikowym przykładem Bożej obecności w życiu katolika. Nie wolno nam ograniczać się w dążeniu do świętości jedynie do swoistego katolickiego minimum.
Żyjmy w łasce Bożej, prośmy Ducha Świętego o Jego dary w naszym życiu, bo On nas uzdalnia do tego, by prawdziwie być człowiekiem kochającym Boga i żyjącego obok nas bliźniego.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 15,1-2.22-29)

Dekret Soboru Jerozolimskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: “Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
“Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67,2-3.5.8)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, +
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE (Ap 21,10-14.22-23)

Miasto święte

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 14,23-29)

Duch Święty nauczy was wszystkiego

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


EWANGELIZACJA CHIN

Według legendy, około 67 roku po narodzeniu Chrystusa cesarz Ming z ostatniej dynastii Han miał sen, w którym poprosił dworzan o wysłanie ambasadorów, aby sprowadzili do Państwa Środka nową religię. Czy to wzmianka o legendarnym przybyciu św. Tomasza Apostoła?

Z pokorą i uznaniem trzeba oddać hołd osiągnięciom kulturowym tego starego, bo liczącego 5000 lat państwa. Wiele osiągnięć, z których dziś korzystamy, ma swój bezpośredni początek w kulturze Chin. Pierwsze wzmianki o dotarciu Ewangelii na ten teren to początek VII wieku i przybycie nestorian. Dalej to już ewangelizacja z XIII wieku wraz z osiągnięciami franciszkanów, którym udało się nawrócić na katolicyzm 100.000 osób i stworzyć podstawy administracji kościelnej z metropolią w Pekinie. Najbardziej znane współcześnie działania misyjne związane są z ojcami jezuitami, którzy dotarli tu w XVII wieku. To oni zaangażowali się w tworzenie rytu chińskiego oraz docenili osiągnięcia chińskiej kultury, której elementy zostały wpisane w liturgię i religijność. Czasy komunistyczne zniszczyły wielowiekowe tradycje ewangelizacji tego obszaru Azji, przynosząc też wiele cierpienia i podział na Kościół podziemny i narodowy.
Dziś ewangelizacja w Chinach jest odpowiedzią na wołanie tego wielkiego kraju i społeczeństwa. Trzeba się zatem kierować wskazaniami Kongregacji Ewangelizacji Narodów, która już w XVII w. w kontekście ewangelizacji Azji prosiła o nieangażowanie się w sprawy polityczne, dbałość o miejscowych duchownych oraz szacunek dla kultury, do której przybywa misjonarz.
24 maja przeżywamy w Kościele dzień modlitw za Kościół w Chinach. Podjęcie tej modlitwy jest wyraźnym znakiem naszej misyjnej odpowiedzialności. Tworzenie przestrzeni dialogu może przynieść ogromne korzyści. Warto też docenić starania Stolicy Apostolskiej, aby połączyć oba chińskie Kościoły. Ich połączenie dałoby większe możliwości działania na rzecz silnej, lecz ciągle prześladowanej wspólnoty. Ewangelizacja Państwa Środka jest nieustannym wyzwaniem i szansą na to, aby zanieść Chrystusa milionom żyjących w nim ludzi.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

Boski Bullet Book
Poczuj miętę do Słowa

Czy wiesz, że słowo Boże możesz rozważać także w twórczy, kreatywny sposób? Zastanawiasz się jak? To proste! Zapisuj swoje myśli, hasła, skojarzenia dotyczące wybranego fragmentu z Pisma Świętego, ozdabiaj tekst poprzez rysunki, naklejki, kolorowe artykuły piśmiennicze i twórz pomysłowe, osobiste notatki!
Jagoda Kwiecień, blogerka, Bookstagrammerka, propagatorka metody Bible Journaling w Polsce, przygotowała dla ciebie książkę, która pomoże ci… poczuć miętę do Słowa i odkryć w tobie wiele talentów!
Przedstawiamy: „Boski Bullet Book. Poczuj miętę do Słowa”!
Książka zawiera dwanaście felietonów z przesłaniem, ponad dwieście cytatów z Pisma Świętego, a także wiele poleceń inspirujących książek. Słowo bullet pochodzi z języka angielskiego i oznacza ‘punktor, kropkę’, której często używa się podczas tworzenia list, notatek.
…tu sygnał aby:
zapisywać,
tworzyć,
ozdabiać,
kolorować,
podkreślać,
wypełniać…
…puste miejsca według własnego pomysłu!
Przepisuj ulubione myśli, interpretuj zaproponowany cytat z Biblii lub dopisz swój własny. Zapisuj, zapamiętuj, rozważaj. Zaangażuj się w twórcze rozważanie słowa Bożego!
Nie będzie dwóch takich samych egzemplarzy tej książki, bo każdy uzupełni go według własnego, kreatywnego pomysłu!
Książka z naklejkami.